Gå til hovedindhold

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikations officielle dokumenter

Her finder du en oversigt over de officielle dokumenter, der hører til uddannelsen i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation.

Studieordninger

Studieordning 2018

Studieordning 2017

Studieordning 2013

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Studieaktivitetsmodeller

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
  • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
  • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
  • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

Modellens kategorier

Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

  • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
  • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation