Gå til hovedindhold

Regler og rammer for ernæring og sundhedsuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for ernæring og sundhedsuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Oversigt over uddannelsen

Studieordninger

Studieordning gældende fra september 2016.

Studieordning (engelsk) 2016

National studieordning før september 2016

National studieordning (engelsk) før september 2016

Lov om bacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelser om uddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Eksamensbekendtgørelse og bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (engelsk)

Bekendtgørelse om optagelse

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser