Gå til hovedindhold

Fysioterapeutuddannelsens officielle dokumenter

Her finder du en oversigt over fysioterapeutuddannelsens officielle dokumenter.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordninger

Studieordning 2016 for Esbjerg og Haderslev

Praktiksteder

Studieordning 2008 for Esbjerg og Haderslev

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi 2008

Ministerial Order on the Bachelor's Degree Programme of Physiotherapy

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse