Gå til hovedindhold

Regler og rammer for fysioterapeutuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for fysioterapeutuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordninger og semester- og praktikbeskrivelser

Studieordning 2016 for Esbjerg og Haderslev

Studieordning 2008 for Esbjerg og Haderslev

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Ministerial Order on the Bachelor's Degree Programme of Physiotherapy

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse