Gå til hovedindhold

Jordemoderuddannelsens officielle dokumenter

Her finder du en oversigt over jordemoderuddannelsens officielle dokumenter:

Fordeling af praktiksteder

Tre til fire ud af et hold på 28-32 studerende vil afvikle deres samlede uddannelse i Esbjerg. Alle andre vil skulle deltage i teoretisk undervisning på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, mens den kliniske undervisning vil finde sted i enten Esbjerg, Kolding, Aabenraa , Svendborg/Odense, Holbæk eller Roskilde.

Når to bynavne står beskrevet med en skråstreg imellem dem som f.eks. Svendborg/Odense, så betyder det, at den kliniske undervisning foregår dels i Svendborg, dels i Odense. Det er en forudsætning for optagelse på jordemoderuddannelsen i Esbjerg, at du er indstillet på at afvikle din kliniske undervisning på et hvilket som helst af de tilknyttede praktiksteder.

Fordelingen på praktikstederne foretages umiddelbart efter optagelse. Du får mulighed for at lave en prioriteret liste over alle praktikstederne. Med baggrund i de optagne studerendes prioriteringer fordeles hvert hold på  praktikpladserne. Hvis fordelingen ikke kan laves med baggrund i prioriteringerne alene, trækkes der lod. Der kan således ikke vises særligt hensyn over for eksempelvis studerende med børn. Læs mere om fordeling af praktikpladser her.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordning 2016 og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Ministerial Order on the Bachelor’s Degree Programme of Midwifery

Modulbeskrivelse - bilag 1a

The national curriculum for the professional bachelor programme in midwifery 

The executive order of the Degree Programme