Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Det er vigtigt at skelne mellem adgangskrav og udvælgelseskriterier.
Adgangskrav er fastsat af Undervisningsministeriet og da vi ikke har betinget optagelse, skal de være opfyldt senest den 5. juli det år, du søger, ellers bliver ansøgningen afvist. 

Udvælgelseskriterier fastsættes af uddannelsen og anvendes ved udvælgelsen i kvote 2 ud fra en individuel helhedsvurdering af ansøgerens samlede kvalifikationer.

Der optages 50% på kvote 1 og 50% på kvote 2.

Kvote 1

Adgangskrav til jordemoderuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen med kemi C eller bioteknologi A

Ved en gymnasial eksamen forstås

 • stx - studentereksamen
 • hf - højere forberedelseseksamen
 • hhx - højere handelseksamen
 • htx - højere teknisk eksamen
 • gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • eux – studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning også i kvote 1. OBS! ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00 - læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.  

Kvote 2

Adgangskrav til jordemoderuddannelsen i kvote 2 omfatter 1 af 5 nedenstående kategorier:

 • en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A
 • social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C og kemi C og naturfag C og engelsk D (gælder til og med optagelsen i 2018)  
 • social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A (gælder optagelse fra 2019)
 • tandklinikassistent med dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A
 • veterinærsygeplejerske med dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A
 • godkendt udenlandsk eksamen og kemi C
 • kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

- For ansøgere med en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A

 • motiveret ansøgning, se her for oplysninger om, hvad den skal indeholde
 • eksamensgennemsnit ved den gymnasiale eksamen
 • studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • udlandsophold af mindst 4 måneders varighed
 • højskoleophold af mindst 4 måneders varighed
 • et CV
 • engelsk B, samfundsfag C, psykologi C

- For Social- og sundhedsassistenter trin 2, med dansk C, naturfag C, engelsk D og kemi C gældende til og med optagelsen 2018

 • motiveret ansøgning, se her for oplysninger om, hvad den skal indeholde
 • dansk A, engelsk B, psykologi C
 • eksamenskarakter i ovennævnte gymnasiale fag
 • studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • et CV

- For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed samt dansk A, engelsk B, kemi C og enten samfundsfag C eller psykologi C gældende til og med optagelsen 2018

 • motiveret ansøgning, se her for oplysninger om, hvad den skal indeholde
 • eksamenskarakter i ovennævnte gymnasiale fag
 • studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed
 • et CV

Læs mere om bl.a. udvælgelseskriterier og studierelevant erhvervserfaring i vores pjece

Danskkundskaber for udlændinge
Jordemoderuddannelsen kræver, at udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk med minimum 7 i karakter. Prøven skal være bestået ved ansøgningsfristens udløb, og må som udgangspunkt ikke være mere end 5 år.
Alternativt kræves dokumentation for tilsvarende kundskaber i dansk.

Siden er redigeret 28.07.2017 af Susan Rasmussen

Har du spørgsmål?

kan du kontakte studievejlederen på Jordemoderuddannelsen på tlf. 7266 2808 - du kan også sende en mail

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies