Gå til hovedindhold

Regler og rammer for jordemoderuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for jordemoderuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Praktik

Fordeling af praktiksteder

Tre til fire ud af et hold på 28-32 studerende vil afvikle deres samlede uddannelse i Esbjerg. Alle andre vil skulle deltage i teoretisk undervisning på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, mens den kliniske undervisning vil finde sted i enten Esbjerg, Kolding, Aabenraa , Svendborg/Odense, Holbæk eller Roskilde.

Når to bynavne står beskrevet med en skråstreg imellem dem som f.eks. Svendborg/Odense, så betyder det, at den kliniske undervisning foregår dels i Svendborg, dels i Odense. Det er en forudsætning for optagelse på jordemoderuddannelsen i Esbjerg, at du er indstillet på at afvikle din kliniske undervisning på et hvilket som helst af de tilknyttede praktiksteder.

Fordelingen på praktikstederne foretages umiddelbart efter optagelse. Du får mulighed for at lave en prioriteret liste over alle praktikstederne. Med baggrund i de optagne studerendes prioriteringer fordeles hvert hold på  praktikpladserne. Hvis fordelingen ikke kan laves med baggrund i prioriteringerne alene, trækkes der lod. Der kan således ikke vises særligt hensyn over for eksempelvis studerende med børn. Læs mere om fordeling af praktikpladser her.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordning 2016

Modulbeskrivelse - bilag 1a

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Ministerial Order on the Bachelor’s Degree Programme of Midwifery

The national curriculum for the professional bachelor programme in midwifery 

The executive order of the Degree Programme