Optagelse og Økonomi

Ansøgning

Ansøgningsproceduren er som følger:

1: Ansøg om optagelse på Sonic College senest 15. marts 2018 via www.optagelse.dk. (Søg under 'videregående uddannelse'. Uddannelsen hedder på denne side: Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation.) Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på www.nemid.nu

Har du ikke et dansk cpr.nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Her vælger du så at ansøge uden log in. Læs mere på www.optagelse.dk

 

2: Motiveret ansøgning

Alle ansøgere vil herefter blive bedt om at sende en motiveret ansøgning til uddannelsen. Denne ansøgning danner grundlag for udvælgelsen af de 40 kandidater der d. 28. juli 2018 vil få tilbudt en studieplads.

Optagelse

 

Alle ansøgere bliver vurderet på deres udvidede ansøgning og de kompetencer, de her gør rede for. Det betyder, at en gymnasial uddannelse er en rigtig god kompetence - men ikke et krav. Du kan derfor også blive optaget alene på dine faglige kompetencer.

Ved studiestart skal du være fyldt 18 år og engelsk-kundskaberne skal være på det der svarer til 'C-niveau'. Og modsat, er du udlænding skal du – foruden engelskkundskaber – have danskfærdigheder svarende til karakteren 4 i ’Studieprøven i dansk’.

Dine faglige kompetencer er dine samlede kvalifikationer, det vil sige viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Det betyder udover uddannelser og eksamener, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet. Det kan for eksempel være som:

 • musiker
 • komponist
 • musikproducer
 • producent/tekniker på radio
 • erfaring med organisatorisk arbejde
 • foreningsarbejde
 • frivilligt arbejde
 • højskoleophold
 • udviklingsprojekter 
 • tillidshverv

En individuel kompetencevurdering tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. I tilfældet med denne uddannelse kan ligeledes MGK (musikalsk gundkursus) eller højskoleophold (på fx Frontsession, Jyderup Højskole, Engelsholm, Den Rytmiske Højskole i Vig eller Rytmisk Center i Kbh.) være kompetencegivende og i det hele taget en rigtig god idé som forberedelse til Sonic College.

Det er svært at sige noget eksakt om hvilket niveau, der kræves for at blive optaget, da det afhænger af, hvor dygtige ansøgerne er fra år til år.

Økonomi

 

Når du starter på Sonic College skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart - herunder anskaffelse af påkrævet udstyr. 

 • gebyr på DKK 4.500,- (litteratur, kompendier, transport ved ekskursioner, studietur m.v.) (1/9)
 • køb af computer (Mac Book Pro) 
 • køb af software - nyeste versioner af Logic Pro, Ableton Live Suite EDU og Pro Tools

Herudover må der påregnes mindre udgifter til bl.a. print, depositum for nøgler og adgangschip (ca. 200 kr), udgifter i forbindelse med specifikke valgfag på 4. semester, o.a.

 

NB! Hvis man afbryder uddannelsen før tid, mister man det indbetalte studiestartsgebyr. 

SU

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb.

Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk.

Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU, skal du bruge NemID, som du kan bestille på www.nemid.nu.

Foruden SU'en kan du søge studielån for enkelte måneder eller for hele studietiden. 

Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet.

Hvis du er enlig forsørger og modtager SU, kan du få et forsørgertillæg. For at modtage det ekstra tillæg, kræver det, at du modtager det ekstra børnetilskud fra kommunen. Læs mere herom på www.su.dk.

SU/Ungdomskort.dk giver dig mulighed for rabat på dine eventuelle udgifter til offentlige transportmidler. (Det anbefales dog kraftigt, at du flytter til Haderslev før studiestart, da der på Medie- og sonokommunikation undervises intensivt mange timer om ugen.)

Hvis du har et handicap, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du måske få Specialpædagogisk Støtte (SPS). Vi anbefaler, at du allerede ved den udvidede ansøgning i april gør opmærksom på behovet for særlig støtte. Læs mere om SPS her.

Har du spørgsmål til SU i forbindelse med optagelse på UC SYD, venligst kontakt Michaela Wagner, mwag@ucsyd.dk Tlf. +45 7266 5120. 

Siden er redigeret 06.07.2017 

Fakta

Navn: Medie- og sonokommunikation / Media Sonic Communication

Uddannelseshusets navn: Sonic College

Uddannelsens art: Professionsbachelor

Man uddanner sig til: Lyddesigner

Beliggenhed: Haderslev

Normering: 3,5 år

Adgangskrav: Bestået optagelsesprøve

Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies