Gå til hovedindhold

Pædagogisk assistentuddannelsens officielle dokumenter

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan

Handlingsplan

Handleplan for øget gennemførelse 2018

Handleplan 2017

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Liste over bekendtgørelser

Øvrige dokumenter

Herunder finder du oplysninger om bl.a. beskæftigelse for tidligere elever, trivselsundersøgelser og hvordan de enkelte fag evalueres på pædagogisk assistentuddannelsen ved UC SYD:

Beskæftigelsesundersøgelse 2017

Elevtrivselsundersøgelse 2017 - oversigt

Elevtrivselsundersøgelse 2017

UC SYD's systematiske kvalitetsarbejde

Fagevaluering (Dette er et eksempel på, hvordan fagene evalueres på PAU fra foråret 2017)

UC SYD's kvalitetssikringssystem

Opfølgningsplan (Kvalitetsrapporten for pædagoguddannelsen i Kolding. Planen er, at PAU ved UC SYD kommer til at lave en lignende kvalitetsrapport)

Benchmarkrapport 2016 (Her kan du se, hvordan PAU på UC SYD ligger i forhold til øvrige erhvervsuddannelser i Danmark)