Gå til hovedindhold

Regler og rammer for socialrådgiveruddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for socialrådgiveruddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordninger

National studieordning

Institutionel studieordning
Tillæg til institutionel studieordning

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.