Gå til hovedindhold

Undervisningsformer på Diplom i ledelse

Bliv klogere på face-to-face-undervisning, blended learning, nethold og vores helt digitale diplom i ledelse.

På UC SYD's Diplomuddannelse i ledelse tilbyder vi forskellige undervisningsformer. Ved nogle moduler er det fastlagt på forhånd, hvilken undervisningsform der er på modulet, og ved andre afhænger det af antallet af tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb.

Vores fleksible udbud af undervisningsformer giver dig mulighed for at tilrettelægge din uddannelse, så den passer dig bedst. 

Hvis du tilmelder dig et modul inden tilmeldingsfristens udløb, garanterer vi dig, at vi opretter modulet minimum som nethold.

Modulerne kan bestå af undervisningsformerne:

 • Face to face-undervisning (F2F)
 • Blended learning
 • Nethold

Herudover kan du også vælge at læse på vores digitale diplom i ledelse.

Face to Face 

Når vi underviser face to face (F2F), møder du op til undervisning sammen med de andre studerende, som du kender det fra traditionelle undervisningsforløb. Herudover har du både selvstændig og studiegruppebaseret studieaktivitet, og en mindre grad af online e-learning aktivitet.

Med F2F-undervisning møder du derfor ofte din underviser og dine medstuderende. Din underviser vil bidrage med faglige oplæg, og du vil sammen med din studiegruppe og holdet diskutere teoriens omsætning til praksis. På holdet møder du studerende med mange forskellige baggrunde, som kan bidrage til din læring med inspiration og erfaringer fra andre organisatoriske kontekster. 

F2F-undervisningen understøttes af en mindre grad af online studieaktiviteter. Det kan eksempelvis være undervisningsvideoer, hvor underviseren gennemgår fagligt stof eller introducerer til en øvelse, powerpoints med speak, hvor fagligt stof gennemgås eller der lægges op til diskussion, eller Skype-møder/Adobe-møder, hvor du udveksler erfaringer med de andre studerende eller diskuterer et tema. Alt dette foregår på vores online læringsplatform, itslearning.

Blended learning

Når vi underviser med blended learning kombinerer vi F2F-undervisning og online undervisning. Det vil sige, at dit undervisningsforløb både består af fremmødeundervisning, hvor du møder op til undervisning sammen med dine medstuderende, og online undervisning, hvor du kan studere online hjemmefra. Herudover kommer vejledning og selvstændig studieaktivitet.

Undervisningsforløbets struktur

 • Vi gennemfører en opstartsdag, hvor du møder de andre på holdet, og I lærer hinanden at kende. Underviseren introducerer til UC SYD's læringsplatform, itslearning, og starter undervisningsforløbet op med et fagligt fokus. Vi etablerer evt. studiegrupper, så I kan understøtte hinanden i online perioder.
 • Dernæst skal du i gang i det virtuelle læringsmiljø og finde ud af, hvordan det fungerer. Du lærer de andre bedre at kende og får startet på læringsaktiviteterne.
 • Herefter er fokus på, at alle deltager i fælles aktiviteter herunder f.eks. fremlæggelser og gruppearbejde.
 • Endeligt skal I på holdet arbejde sammen om at skabe viden, diskutere og give feedback. Underviserens opgave er at facilitere jeres arbejde og give feedback.

Din underviser lægger inspiration til forskellige online studieaktiviteter på læringsplatformen, itslearning, inden forløbets start. Så kan du arbejde med materialet, når det passer dig bedst i din hverdag. Du kan f.eks. opleve:

 • Undervisningsvideoer, hvor underviseren gennemgår fagligt stof eller introducerer til en øvelse.
 • Powerpoints med speak, hvor fagligt stof gennemgås eller der lægges op til diskussion.
 • Skype-møder/Adobe-møder, hvor du udveksler erfaringer med de andre eller diskuterer et tema.

Vi lægger F2F-undervisning og webinarer ind i forløbet for at samle op på jeres arbejde og det faglige udbytte. Til F2F-undervisningen vil din underviser bidrage med faglige oplæg, og du vil sammen med dine medstuderende diskutere teoriens omsætning til praksis. Til webinarer møder du din underviser og de andre studerende på holdet online i Adobe Connect. Her har du mulighed for at aftale individuel vejledning med din underviser efterfølgende. Du behøver blot en computer, tablet eller telefon med internetadgang og en stille og rolig plads uden forstyrrelser for at deltage i webinaret. Du kan altså sidde derhjemme eller på din arbejdsplads – eller et helt tredje sted – blot der er internetforbindelse. 

Nethold

På et nethold følger du et online undervisningsforløb, hvor du fortrinsvis er selvstuderende og kun møder din underviser og evt. andre studerende online i forløbet (på webinarer). Underviseren udarbejder en modulplan til dig forud for opstart inkl. inspiration til litteraturstudier og med forslag til relevante studieaktiviteter. Til webinarene har du mulighed for at præsentere og drøfte din læring og progression med din underviser. Underviserens rolle er primært at være vejledende og støttende i forløbet.

Dine online e-learning aktiviteter foregår på vores læringsplatform, itslearning, og består bl.a. af:

 • Undervisningsvideoer, hvor underviseren gennemgår fagligt stof eller introducerer til en øvelse.
 • Powerpoints med speak, hvor fagligt stof gennemgås eller der lægges op til diskussion.
 • Skype-møder/Adobe-møder, hvor du udveksler erfaringer med de andre eller diskuterer et tema.

Den digitale diplom i ledelse

Vi tilbyder også en helt digital diplomuddannelse i ledelse, hvor undervisningen er 100 procent online. Det vil sige, at alt undervisning foregår på den online læringsplatform itslearning, og derfor kan du studere lige præcis hvor og når, det passer dig. Du mødes ikke ansigt-til-ansigt med dine undervisere eller medstuderende, men i stedet benytter du dig af online e-læring og samtaler via Skype.

Læs mere om den digitale diplom i ledelse.

Oversigt over undervisningsformer