Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Universitetsskolen Aabenraa: Undersøgelse af pædagogisk praksis – for vejledere

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Vær med til at udvikle en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning

Logo af Universitetsskolen Aabenraa Kommune
'

Som en del af den kompetenceudvikling, der foregår i regi af Universitetsskolen Aabenraa, skal du som vejleder deltage i diplomforløbet Undersøgelse af pædagogisk praksis.

I diplomforløbet kommer vi bl.a. ind på, hvad det vil sige at undersøge og eksperimentere med pædagogisk praksis, og vi diskuterer, hvad det betyder, at det netop er en pædagogisk praksis, der undersøges og eksperimenteres i og med.

Forløbet er integreret i det samlede kompetenceudviklingsforløb, hvor du sammen med forskere og læreruddannere skal være med til at udvikle en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning.

Sådan foregår forløbet

Som vejleder deltager du i fem vejlederseminarer (enten som dansk-, matematik- eller IT-vejleder). Derudover deltager du i et diplomforløb, som understøtter dit arbejde med undersøgelser og eksperimenter. Disse undersøgelser og eksperimenter tager udgangspunkt i og foregår i den helt almindelige dagligdagspraksis.

Diplomforløbet afvikles som en hel dag (6 timers undervisning) og fem eftermiddage (á 2½ times undervisning).

Du deltager sammen med enten dansk- eller matematiklærere i de fagdidaktiske seminarer, som er en del af lærernes kompetenceudviklingsforløb. På den måde bliver du bedst muligt klædt på til at understøtte udviklingen af en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende skole- og undervisningskultur.

Sådan afslutter du forløbet

Diplomforløbet afsluttes med en portfolioeksamen.

I praksis betyder det, at du undervejs i forløbet (som led i undervisningen) vil arbejde med små skriftlige refleksioner over de gennemførte undersøgelser og eksperimenter. Forskere og læreruddannere er vejledere og sparringspartnere. Disse skriftlige refleksioner udgør arbejdsportfolio’en.

På baggrund af disse skriftlige refleksioner udarbejdes til sidst en sammenfattende præsentationsportfolio, som man kan skrive alene eller sammen med andre. Denne afleveres og bedømmes med en individuel bedømmelse efter karakterskalaen. Bedømmelsen sendes direkte til den studerende (læreren eller vejlederen).

Omfanget af denne sammenfattende præsentationsportfolio er max 6 sider for 1 studerende, max 8 sider for 2 studerende og max 10 sider for 3 studerende.

Det står der i studieordningen

Mål for læringsudbytte 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis. 
 • håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse.  

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden 

 • have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis. 
 • kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelse af pædagogisk praksis. 

Færdigheder 

 • kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis.