Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Værksteder 2019

Naturvidenskabsfestival 2019 på UC SYD

Her finder du en oversigt over dette års værksteder på Naturvidenskabsfestivalen på UC SYD.

01 Fup og fakta
Titel:
01 Fup og fakta

Emne:
Tang

Mål:
De skal arbejde med at udfordre og udforske madens smag via konsistens og sensorik.
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage og konsistens.Arbejdsform:
Grupper

Tidsramme:
5 minutter

02 Quiz din fisk
Titel:
02 Quiz din fisk

Emne:
I dette værksted kan eleverne, ved hjælp af forskellige quiz, teste deres ny-erhvervede viden omkring fisk og deres egenskaber.

Mål:
Kompetencemål:
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed.
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed.
Færdigheds- og vidensmål:
Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø.
Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø.
Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse.
Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse.
Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen.
Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed.

Arbejdsform:
Gruppearbejde (af 4 personer). Eleverne quizzer mod hinanden.

Tidsramme:
10 minutter

03 Isterninger - Havvand
Titel:
03 Isterninger - Havvand

Emne:
Grundsmage - Salttyper

Mål:
At øge smagsbevidsthed hos eleverne
At undersøge, hvordan et æg flyder i henholdsvis mættet saltvand og ferskvand

Arbejdsform:
Forsøg i små grupper

Tidsramme:
7 min

04A Kend din fisk!
Titel:
04A Kend din fisk!

Emne:
Fisk og deres kendetegn
I dette værksted skal eleverne gå rundt i en informationslabyrint, hvor de kan opnå viden om forskellige fisk og deres kendetegn

Mål:
Eleven får kendskab til forskellige fisk og deres kendetegn


Arbejdsform:
Selvstændigt arbejde evt. i smågrupper

Tidsramme:
7-8 minutter

04B Mini bio
Titel:
04B Mini bio

Emne:
Tang

Mål:
Få en viden om tang.

Arbejdsform:
Gruppevis

Tidsramme:
5 min.

05 Prøv at finde vej som en hval
Titel:
05 Prøv at finde vej som en hval

Emne:
Prøv at finde vej som en hval
Hvaler finder vej og jager under vand ved at udsende kraftige lyde og høre, hvorfra ekkoet kommer. I dette værksted kan man selv prøve at finde vej i en forhindringsbane med bind for øjnene ved at bruge et apparat, der udsender ultralyd og registrerer de ekkoer, som kommer tilbage. Er du mon lige så god til at navigere som en hval?

Mål:
-indsigt i principperne bag biosonar (ekkolokalisering)
-forståelse af, at der findes flere typer sanser, som fungerer på forskellig vis
-indsigt i, at pattedyrenes sanser har udviklet sig med tilpasning til nye miljøer.

Arbejdsform:
Introduktion med lidt faglig baggrund, derefter undersøgelse af ekkolokalisering

Tidsramme:
15. min.

06 Er det van(d)skeligt at leve sundt? SUKKERCHOK
Titel:
06 Er det van(d)skeligt at leve sundt? SUKKERCHOK

Emne:
SUKKERCHOK - gæt med sukkerknalder

Mål:
Blive opmærksom på hvor meget sukker, der findes i forskellige fødevarer + have det sjovt imens

Arbejdsform:
Gætteleg + smagning

Tidsramme:
3-5 min

07 Er det van(d)skeligt at spise sundt? salt
Titel:
07 Er det van(d)skeligt at spise sundt? salt

Emne:
Spis mad med mindre salt

Mål:
Børnene skal lære mere om salt, dette gøres igennem 2 slags spil. De skal først smage på forskellige madvarer og derefter svare på spørgsmål til information, de tidligere fik.

MÅLET - en god dag og mere information om salt i mad.


Arbejdsform:
Spil, smagsprøver og fysiskaktivitet

Tidsramme:
ca. 15 min pr hold (10 pr. hold)

08 Er det van(d)skeligt at spise sundt? - Vælg fuldkorn
Titel:
08 Er det van(d)skeligt at spise sundt? - Vælg fuldkorn

Emne:
Læring om fuldkorn.

Mål:
Blive klogere på hvad der sker fysiologisk, når man spiser fuldkorn. Hvilke fordele og ulemper der er ved fuldkorn Vs. ikke fuldkorn. Og så skal eleverne have det sjovt og hyggeligt gennem læringen ved vores workshop.

Arbejdsform:
Eksperiment, blindsmagning, formidling.

Tidsramme:
ca. 20min ialt (4 stationer ved vores workshop).

09 Er det van(d)skeligt at spise sundt? Spis mere frugt og grønt.
Titel:
09 Er det van(d)skeligt at spise sundt? Spis mere frugt og grønt.

Emne:
Smagning af anderledes frugt og grønt for at udvide deres viden og kendskab.

Mål:
Få børnene til at smage noget nyt, så de kan få et større kendskab til lidt anderledes frugt og grønt.

Arbejdsform:
Smagning

Tidsramme:
5 min

10 Er det van(d)skeligt at spise sundt? - Drik vand
Titel:
10 Er det van(d)skeligt at spise sundt? - Drik vand

Emne:
I "Drik vand" boden får børnene kendskab til anbefalinger for, hvor meget vand man skal drikke i løbet af dagen, hvordan vand bliver mere spændende og hvad vand gør ved maden.

Mål:
Eleverne skal tage herfra med en god oplevelse, hvor de vil få kendskab til, at vand ikke nødvendigvis er kedeligt at drikke og at vand findes andre steder end bare i drikkevand.

Arbejdsform:
Smagning og snak i forhold til kostrådet

Tidsramme:
3 minutter

11 Er det van(d)skeligt at spise sundt? fedt
Titel:
11 Er det van(d)skeligt at spise sundt? fedt

Emne:
Spis mindre mættet fedt

Mål:
At de lære forskellen på mættet og umættet fedt.

Arbejdsform:
Svare på spørgsmål og efterfølgende smage forskellige fødevarer

Tidsramme:
10 min

12 Hvad gemmer der sig i vandet?
Titel:
12 Hvad gemmer der sig i vandet?

Emne:
Eleverne skal lave en stafet hvor de skal løbe ned og gætte hvad der er i spanden.
Der vil være tre spande med ting i, som eleverne skal gætte.
Eleverne skal gætte i hold.
Løbe ned for at kigge og løbe tilbage for at fortælle hvad det er.

Mål:
Have det sjovt.
Bevægelse.
Udforske sanser.
Sammenarbejde.


Arbejdsform:
Grupper/Hold.

Tidsramme:
10 min.

13 bottle flip
Titel:
13 bottle flip

Emne:
Matematik - statistik

Mål:
Eleverne arbejder og eksperimenterer med "bottle flip". De skal undersøge hvor stor chancen er for at flasken vil flippe tilbage på plads, hvis vi har tre muligheder: flaske med lidt vand, halv fuld flaske og fuld flaske.

Arbejdsform:
Individuel eller gruppe arbejde

Tidsramme:
10-15 minutter

14 Flytte tårn
Titel:
14 Flytte tårn

Emne:
Logisk tankegang og hovedet koldt

Mål:
Eleverne skal have det sjovt med øvelsen, som kan give stof til eftertanke.

Arbejdsform:
2-4 personer

Tidsramme:
10-15 min

15 Gæt hvad vandet gemmer
Titel:
15 Gæt hvad vandet gemmer

Emne:
Matematik - stokastik

Mål:
Finde ud af, at en sandsynlighed ikke altid giver et rigtigt svar, men at det også kan være tilfældigt og forholdsregning

Arbejdsform:
1-4 elever

Tidsramme:
Ca. 15 min

16 Smag din viden.
Titel:
16 Smag din viden.

Emne:
Tang.

Mål:
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage og konsistens.

Eleven kan fortolke sanse­ og madoplevelser
Eleven har viden om sanselighed.
Eleven kan fortolke sanse og madoplevelser
Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aromaer.

Arbejdsform:
Grupper.

Tidsramme:
5 minutter.

17 Rosinen i pølseenden
Titel:
17 Rosinen i pølseenden

Emne:
Eleverne skal i denne workshop forbinde hhv. tørrede og friske fødevarer samt have en samtale om bl.a. smag, holdbarhed og anvendelse af fødevarerne.

Mål:
At lære om vandindholdet i fødevarer
At lære om vands betydning for fødevarers smag, holdbarhed og anvendelse


Arbejdsform:
Eleverne arbejder selvstændigt i workshoppen, samt har samtale med os

Tidsramme:
5-10 minutter

18 Vandindhold i mad
Titel:
18 Vandindhold i mad

Emne:
Vandets betydning for vores fødevarer

Mål:
At eleverne bliver bevidste om, hvad de spiser
At eleverne bliver bevidste om vandindholdet i fødevarer
At eleverne bliver bevidste om vands betydning i fødevarer


Arbejdsform:
Samtale og selvstændigt arbejde

Tidsramme:
5-10 minutter

19 Broer over vandet
Titel:
19 Broer over vandet

Emne:
Brobygning, hvordan kan vi passere vand ved at bygge broer?


Mål:
- Eleven kan undersøge hvordan bro kan bygges over vand.
- Eleven kan lave modeller af broer
- Eleven har viden om stabile konstruktioner
- Eleven har viden om broers principer

Arbejdsform:
Selvstændigt arbejde m. vejledning

Tidsramme:
Komme og gå værksted, eleverne bestemmer selv hvor længe de vil fordybe sig i brobygningens kunst.

20 Water questions
Titel:
20 Water questions

Emne:
What is water used for?

Mål:
Our aim with this project, is to get the children to work together as a team, and also to learn how important water is, to produce many things.

They will learn how to work together, because they have to if they want to win the game. They need to answer some questions about the use of water. To answer the questions they get different options to choose from. If the answer is incorrect, we will inform them about the right answer.

Arbejdsform:
We want to ask questions and to make them communicate.

Tidsramme:
20-25min.

21 Diving gummy bears
Titel:
21 Diving gummy bears

Emne:
There are gummy bears sitting in a boat on the water. How can we help them to dive without getting wet? To see something under water the gummy bears will need some light. But how can we make a candle burn under water?

Mål:
The kids can plan; they can phrase a hypothesis; they can experiment; they can observe; they can communicate; and they can draw conclusions to the properties of water and air.

For planning the kids need to brainstorm about the process how the gummy bears/ light can go diving, so that they can phrase a hypothesis. While experimenting, the children have to observe closely. To draw conclusions about whether their hypothesis was right or wrong, they have to communicate with each other.

Arbejdsform:
plan, phrase a hypothesis, experiment, observe, communicate, draw conclusions

Tidsramme:
about 10 minutes

22 Hvad flyder - Hvad synker og hvorfor?
Titel:
22 Hvad flyder - Hvad synker og hvorfor?

Emne:
Hvorfor flyder noget og hvorfor synker noget andet. Naturvidenskaben bag det samt quiz om din viden.

Mål:
Få en forståelse af hvad massefylde er og hvad der skal til for at ting flyder.

Arbejdsform:
Forsøg med vand i baljer

Tidsramme:
5-8 min

23 Tang-tastisk
Titel:
23 Tang-tastisk

Emne:
Tang – Hvad er det egentlig?
Eleverne undersøg tanger - og lærer forskellige grupper og arter at kende. De laver undersøgelser med tang og lærer om, hvordan mennesker bruger tang


Mål:
Eleverne kan bestemme arternes tilhørsforhold til de overordnede grupper af makroalger
De kan lave eksperimenter med tang
Få viden om menneskers brug af tang

Arbejdsform:
hands-on aktiviteter

Tidsramme:
15- 20 min

24 Vand og matematik
Titel:
24 Vand og matematik

Emne:
aktiviteter med vand kan bruges til at vise og lave forholdsregning, enhedsomregninger og alt muligt andet regnearbejde

Mål:
vand og matematik

Arbejdsform:
6 bord-grupper i et lokale

Tidsramme:
10-15 minutter pr bord

25 WaterPong
Titel:
25 WaterPong

Emne:
Da naturvidenskabsfestivalets emne dette år er vandet, har vi planlagt at lave "BierPong" (uden Øl og derfor WaterPong) som matematisk leg.

Mål:
Eleverne lærer at arbejde på en sjov måde med både vand og matematik.

Arbejdsform:
Matematisk gruppeaktivitet

Tidsramme:
10-15 min

26 Who am I, guess which animal?
Titel:
26 Who am I, guess which animal?

Emne:
Our acitivity is about learning about some animals and plants in case of smelling to things, listening and touch and think about what it could be.

Mål:
That the children have fun and are able to can relate to something to support the community

Using their fantasy

They stimualte their senses

Arbejdsform:
They have to observe To communicate about the animals, and smelling etc. To examine To use their fantasy

Tidsramme:
20-30 min

27 Smådyr i søer
Titel:
27 Smådyr i søer

Emne:
Vandskabninger

Mål:
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet.

Eleven kan udføre enkle feltundersøg­elser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr.
- Med fokus på hjælpemidler inden for biologi

Arbejdsform:
Grupper - Undersøgelser af smådyr fra søer.

Tidsramme:
10-15 minutter

28 Kender du dyret?
Titel:
28 Kender du dyret?

Emne:
Eleverne skal artsbestemme en masse dyr

Mål:
At eleverne påbegynder deres grundlag for artsbestemmelse

Arbejdsform:
Selvstændigt eller i små grupper

Tidsramme:
5-10 min

29 Værksteder i geografi
Titel:
29 Værksteder i geografi

Emne:
1. Grønlandspumpen - Isen smelter
2. Vandrensning - saltvand-ferskvand
3. Vandmøller - vandenergi - vandkraft
4. Vands varmekapacitet - kystklima - fastlandsklima

Mål:
- gennem forsøg/eksperimenter og opgaver at opleve og erfare hvad vand kan og kan bruges til samt hvad vand betyder for vores klima og omgivelser

Arbejdsform:
Små forsøg og eksperimenter

Tidsramme:
ca. 15 min + -

30 Photo exploration challenge
Titel:
30 Photo exploration challenge

Emne:
In teams, use wifi-microscopes to explore your surroundings and participate in a photo challenge.

Mål:
Teamwork, observation skills, inferring, healthy competition, promote ambitions

Arbejdsform:
To observe, to examine, to use equipment, to explore, to discuss in groups, to draw conclusions

Tidsramme:
Between 10 and 20 minutes

31 Sjov med matematik
Titel:
31 Sjov med matematik

Emne:
Matematik - brøker og problembehandling

Mål:
- At vække elevernes interesse for faget matematik

Arbejdsform:
Fysisk - stafetløb

Tidsramme:
10-15 min

32 Er det van(d)skeligt at spise sundt? (Mejeriprodukter)
Titel:
32 Er det van(d)skeligt at spise sundt? (Mejeriprodukter)

Emne:
magre mejeriprodukter

Mål:
Eleverne lærer om det kloge valg af mejeriprodukter.

Arbejdsform:
stafet

Tidsramme:
10 min

33 Vandstafet
Titel:
33 Vandstafet

Emne:
Stafet med vand

Mål:
Motorik

Arbejdsform:
Individuel eller par vis

Tidsramme:
2 minutter

34 Vandstafet
Titel:
34 Vandstafet

Emne:
Vandstafet, er en aktivitet vi har udarbejdet, for at implementere 'Vandets hemmeligheder' i en aktivitet. Vi har lagt fokus på at der i aktiviteten bliver brugt både krop, motorik og samarbejde.

Mål:
Målet for eleverne er, at de skal bruge deres motorik i form af en stafet. Vi har udarbejdet en aktivitet der indeholder både fysisk aktivitet, samarbejde og hvor vand er et vigtigt element.

Arbejdsform:
Team / hold / 1-1

Tidsramme:
5-10 min

35 Vandets hemmeligheder
Titel:
35 Vandets hemmeligheder

Emne:
Problemløsning og samarbejde

Mål:
Resultaterne af emnet, hvori eleverne skal vise de kan udføre samarbejde, med hjælp i at de skal løse et problem.

Arbejdsform:
Gruppearbejde med redskaber.

Tidsramme:
10-15 minutter.

36 Vandfald
Titel:
36 Vandfald

Emne:
Emnet er vand, og vigtigheden i at drikke væske.

Mål:
flow,bevægelsesglæde og konkurrence.

Arbejdsform:
Indelt i 2 hold (min. 2 pr. hold) hvor det gælder om, at vælte hinandens vandflaske med en fodbold.

Tidsramme:
9 til 13

37 Skakværksted
Titel:
37 Skakværksted

Emne:
Skak

Mål:
Have det sjovt og spille skak mod hinanden.

Arbejdsform:
Spil

Tidsramme:
Fri

38 Hula-hop quiz
Titel:
38 Hula-hop quiz

Emne:
2 hold af 4 til 5 personer i hver deres ende. Den første i begge rækker begynder at hoppe i mod hinanden gennem hulahop ringe, som er lagt ud på gulvet. Når de mødes får de et spørgsmål, som vedrøre emnet vand. Den der svarer rigtig må hoppe videre, den anden skal skynde sig tilbage til sit hold, hvor den næste i køen skal hoppe mod vinderen. Dette fortsætter indtil et hold får 3 points først og dermed vinder.

Mål:
Læring og fysisk aktivitet

Arbejdsform:
Fysisk kropbevægelser

Tidsramme:
10 min - 15 min

39 Stjerneløb
Titel:
39 Stjerneløb

Emne:
Vandets klima og forurening

Mål:
At eleverne bliver klogere på vandet, klimaændringer og forureninger. Eleverne bliver aktiveret i bevægelse og lærer at styrke deres kommunikationsevne hensigtsmæssigt i grupper.

Arbejdsform:
Bevægelsesaktivitet

Tidsramme:
30-40 min.

40 Hvem redder landsbyen? - Kampen om vandet!
Titel:
40 Hvem redder landsbyen? - Kampen om vandet!

Emne:
Deltagere:
- 8 eller 12 børn.

- 2 hold fra forskellige “landsbyer” skal konkurrere mod hinanden i kampen om vand til deres respektive landsbyer.

2 personer fra hvert hold er igang ad gangen, hvor den ene skal sidde i en trillebør med et glas vand i hånden, imens den anden skal styre trillebøren med bind for øjnene.
Herefter skal holdene transportere vandet tilbage til deres landsbyer, ved at klarer sig igennem forhindringsbanen, uden at spilde for meget vand.

Vinderen er det hold, der har indsamlet mest vand til sin landsby, når tiden er gået.

Mål:
Hovedmål:
- At fremme børnenes samarbejde.

Delmål:
- At fremme kommunikation.
- At fremme relation og tillid.
- At skabe bevidsthed om knappe vandressourcer.


Arbejdsform:
Stafet.

Tidsramme:
Ca. 5-10 min. pr. omgang.