Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Akutsygepleje

Få opkvalificeret jeres kommunale sygeplejersker til at tackle de nye udfordringer med akutsygepleje i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Et sundhedsvæsen under forandring giver nye spændende udfordringer i kommunerne

Etableringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er i fuld gang og har allerede medført en lang række nye sundhedsfaglige opgaver i kommunerne.

Det tætte samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at skabe et velfungerende system med ensartet høj kvalitet, færre indlæggelser og størst mulig tryghed for akutte patienter i eget hjem er et vigtigt udtryk for den fælles politiske accept, der er selve fundamentet for succes.

Samtidig har såvel de regionale som de kommunale beslutningstagere anerkendt, at den igangværende opgaveglidning fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) i regionalt regi til de etablerede kommunale akutteams og -pladser giver en række betydelige udfordringer – såvel fagligt som organisatorisk. Disse udfordringer skal blandt andet løses gennem en målrettet kompetenceudvikling og opkvalificering af det sundhedsprofessionelle personale i kommunerne.

Videreuddannelse med udbytte for alle

På vores sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis har vi lavet et fagområde, der indeholder moduler, som fokuserer på akutsygepleje. Med disse moduler i bagagen vil kommuniale sygeplejersje få flere kompetencer til at løse komplekse, akutte opgaver i deres daglige arbejde.

Samtidig vil sygeplejerskerne blive bedre til at træffe selvstændige beslutninger i vanskelige situationer, såvel før en potentiel indlæggelse som efter, at en borger er udskrevet til videre kommunal behandling og pleje i eget hjem.

Resultatet er fagligt kompetente og beslutningsdygtige sygeplejersker, trygge og tilfredse borgere, øget kvalitet i det akutte arbejde, færre indlæggelser – og en styrket kommunal økonomi.

Forløbets opbygning

Akutsygeplejer-forløbet er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis. Du kan vælge at tage hele diplomuddannelsen, eller du kan tage de moduler, der fokuserer på akutsygepleje. Nedenfor er nogle af vores moduler inden for akytsygepleje listet: 

Læs mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på akutsygepleje i folderen her.

Har du spørgsmål? Kontakt

Pia Assenholmn

Faglig leder

Pia Toft Oxbøll Assenholm (PTOA)

Pia er faglig leder af UC SYD's sundhedsfaglige videreuddannelse til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, laboranter, jordemødre og indenfor ernæring og sundhed.