Videreuddannelse

Akut sygepleje

Et sundhedsvæsen under forandring giver nye spændende udfordringer i kommunerne

Etableringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er i fuld gang og har allerede medført en lang række nye sundhedsfaglige opgaver i kommunerne.

Det tætte samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at skabe et velfungerende system med ensartet høj kvalitet, færre indlæggelser og størst mulig tryghed for akutte patienter i eget hjem er et vigtigt udtryk for den fælles politiske accept, der er selve fundamentet for succes.

 

 
Den igangværende opgaveglidning fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) i regionalt regi til de etablerede kommunale akutteams og -pladser giver en række betydelige udfordringer – såvel fagligt som organisatorisk.

Udfordringerne skal blandt andet løses gennem en målrettet kompetenceudvikling og opkvalificering af det sundhedsprofessionelle personale i kommunerne.

Aktuelt
Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb
Fokus: erfteruddannelse for kommunale sygeplejesker
Fremtidens nære sundhedsvæsen kræver at de kommunale sygeplejersker varetager de nye arbejdsområder i primærsektor. Derfor tilbyder vi jer er nyt uddannelsesforløb, hvor I kan udvikle kompetencer til at håndtere de nye arbejdsopgaver. Uddannelsen tager udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedstyrelsens handlingsplan for ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient 2016-2019” og ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” (høringssvar dec 2016).
Aktuelt
FAM basismodul
Sundhedsfaglig diplommodul: Sygepleje - teori og praksis
ECTS: 5
Her styrker du jeres sygeplejerskers forudsætninger for at træffe og begrunde beslutninger i sygepleje og inspirere til udvikling af klinisk praksis. Ved at integrere praksiserfaring og arbejde med en udviklingsbaseret tilgang får sygeplejerskerne ny viden om værdier, teorier og forskning i sygepleje. Sygeplejerskerne lærer at anvende denne viden til at reflektere over og begrunde handlemuligheder i praksis.
Aktuelt
Det akutte patientforløb
Sundhedsfaglig diplommodul: to valgmoduler
ECTS: 10
På valgmodul A om Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS), får I kompetencer i forhold til at udvikling og styrkelse af kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og borgerforløb i sundheds-væsenet. På valgmodul B om Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS) arbejder I med forskellige metoder til undersøgelse af sundhedsfaglig praksis,for fokuseret at kunne udvikle metodiske kompetencer.
Aktuelt
Afslutningsmodul akutsygepleje
Sundhedsfaglig diplommodul: akutsygepleje
ECTS: 10
Afslutningsmodul i Akutsygepleje giver dine akutsygeplejersker kompetencer til koordinering og faglig udvikling af de akutte patientforløb, herunder de nødvendige kvalifikationer i forhold til samarbejdet med interne og eksterne samarbejdsparter, kvalitetsudvikling, ressourceudnyttelse, patientforløb og patientflow i akutafdelingern.
Aktuelt
Konference: sammen om fremtidens velfærdskompetencer
Tid:: 22. marts 2017 kl 9.30 til 15.30
Sted: Esbjerg
Fremtidens velfærdsmedarbejder skaber det gode og sunde liv sammen med borgerne. Derfor skal en ny, tværgående kompetenceudvikling klæde medarbejderne på til denne opgave. Esbjerg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og UC SYD inviterer til konference om kompetenceudvikling af fremtidens velfærdsmedarbejdere indenfor områderne demens, hjemmesygepleje og akut sygepleje. Sæt kryds i kalenderen - mere information følger.
Case
Skræddersyet kursusforløb skal udvikle og sikre døgndækningen på akutområdet
Kunde: Assens Kommune
Assens Kommune har iværksat en målrettet indsats for at skabe en bedre døgndækning på akutområdet. Det sker ved at kompetenceudvikle sygeplejerskerne i den kommunale hjemmeplejes dag-, aften- og nattevagter med et sammensat forløb bestående af 2 x 4 dages kursus fra UC SYD Videreuddannelse. ”Vi håber og tror, at en investering i at opkvalificere personalet på akutområdet vil komme tilbage i form af både færre og kortere indlæggelser.”
Mette Norman Hansen
Uddannelseskoordinator
Telefon:: 7266 2000
Kontakt
Har du, dine medarbejdere eller din organisation brug for et udviklings eller videreuddannelsesforløb indenfor sundhed og psykiatri med temadage, kurser, videreuddannelse eller konsulentforløb, så kontakt mig for et uforpligtende snak.
Pia Assenholm
Chefkonsulent og leder Sundhedsfaglig Videreuddannelse
Telefon: 7266 5260
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies