Viden.

Udvikling.
Og så videre.

Videreuddannelse

Flygtningebørn i folkeskolen

Det seneste års store flygtningestrøm har skabt et kolossalt pres på de danske folkeskoler – og på kommunerne. De har sammen med de berørte skoler et akut behov for at efteruddanne lærere og pædagoger, så de får de nødvendige fagkompetencer til at undervise de mange tusinde flygtningebørn i den krævede basisundervisning i dansk som andetsprog.

Viljen til at tage udfordringen op er stor blandt både skoleledere og lærere. Det viser nye undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Der er efterspørgsel på konkret viden om, hvordan man takler
udfordringen og hvordan man møder børnene og deres familier, så det sikres at de får en god start.

Nogle steder har man god erfaring med det; andre steder er det en helt ny opgave. Lærerne efterspørger derfor i stor stil hands on-viden. Hvordan skal de gribe opgaven an i praksis? Hvordan møder de børnene? Og hvordan etablerer de en frugtbar dialog med forældrene? 

Hos UC SYD Videreuddannelse har vi lyttet til de mange spørgsmål og ønsker fra skoleledere, lærere, pædagoger og forvaltningsfolk og skabt videreuddannelse til lærere og pædagoger, så I får de nødvendige fagkompetencer til at undervise jeres flygtningebørn på den bedst mulige måde.

Aktuelt
Tre kursuseftermiddage om modtageklasser
Tid: 6. + 13. + 21. november 2017 kl. 13-17
Sted: UC SYD Campus Aabenraa
Få indblik, inspiration og viden om pædagogiske tiltag i arbejdet med elever i modtageklasser på tre kursus-eftermiddage: 1. basisundervisning i dansk som andetsprog: god og effektiv sprogundervisning i modtageklassen, 2. etablering af fællesskaber i modtageklassen og forældre-samarbejde: fokus på inkluderende læringsmiljøer, klasseledelse og forældresamarbejde, og 3. traumer: sådan håndteres elever præget af kriser og belastningsreaktioner.
Case
Tre kommuners fælles kompetenceudvikling af lærere
Kunde:: Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune og Svendborg Kommune
De tre fynske kommuner fik i 2015 tilrettelagt et 60 timers kompetenceudviklingsforløb for lærere, som arbejder i modtageklasser eller har elever med dansk som andetsprog i almenklasser. "Det er helt klart mit indtryk af deltagerne efterfølgende følte sig bedre klædt på til at møde de faglige og specialpædagogiske udfordringer, der er en del af at skulle undervise flygtningebørn i modtageklasserne.
Lene Skov Illum
Lektor, UC SYD Forskning og udvikling
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine og din organisations muligheder for videreuddannelse indenfor modtageklasser, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dine behov og muligheder.
Lone Houmann Holst
Uddannelseskonsulent undervisning
Telefon: 7266 5211
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies