Gå til hovedindhold

Specialpædagogik

Inklusion. En hårfin balance mellem behov, krav og ressourcer

Optimér de eksisterende ressourcer

Mange elever mistrives i skolerne, og lærerne har ikke tid til at løse de specialpædagogiske opgaver. Sådan lyder det kontante budskab fra BUPL, efter at skolereformens inklusionskrav har stået sin prøve gennem et par år.

Virkeligheden er, at mange skoler er alvorligt udfordret, når det handler om at inkludere de børn, som tidligere gik i de specialpædagogiske tilbud. Udfordringen kalder på nytænkning og særlige kompetencer enten gennem nyansættelser eller ved at videreuddanne den eksisterende gruppe af lærere og pædagoger.

Generelt har skolerne kun få ressourcer til at løse inklusionsopgaven. Skal både de faglige, de sociale og de økonomiske ender nå sammen, er der derfor behov for at optimere de eksisterende ressourcer. Det gøres både bedst, billigst og nemmest ved at give de enkelte skoler et specialpædagogisk kompetenceløft.

Har du spørgsmål? Kontakt

Kirsten Skaastrup

Faglig leder, Videreuddannelsen

Kirsten Skaastrup (KSKA)

Kirsten er faglig leder af UC SYD's pædagogiske videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.