Viden.

Udvikling.
Og så videre.

Videreuddannelse

Specialpædagogik

Inklusion. En hårfin balance mellem behov, krav og ressourcer
Mange elever mistrives i skolerne, og lærerne har ikke tid til at løse de specialpædagogiske opgaver. Sådan lyder det kontante budskab fra BUPL, efter at skolereformens inklusionskrav har stået sin prøve gennem et par år.

Virkeligheden er, at mange skoler er alvorligt udfordret, når det handler om at inkludere de børn, som tidligere gik i de specialpædagogiske tilbud. Udfordringen kalder på nytænkning og særlige kompetencer


enten gennem nyansættelser eller ved at videreuddanne den eksisterende gruppe af lærere og pædagoger. 

Generelt har skolerne kun få ressourcer til at løse inklusionsopgaven. Skal både de faglige, de sociale og de økonomiske ender nå sammen, er der derfor behov for at optimere de eksisterende ressourcer. Det gøres både bedst, billigst og nemmest ved at give de enkelte skoler et specialpædagogisk kompetenceløft.

Aktuelt
Diplom i specialpædagogik
Fokus: Nye specialpædagogiske kompetencer
Uddannelsen gøre jeres lærere og pædagoger i stand til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, både inden for de almenpædagogiske praksisfelter og i et specialiseret fagligt miljø. De får en integreret teoretisk og professionsrettet viden om og indsigt i det specialpædagogiske område og bliver stand til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor de tager afsæt i et tværprofessionelt samarbejde og differentieret undervisning.
Aktuelt
Akademiuddannelsen i socialpædagogik
Fokus: værdiskabende kompetenceløft
Den nye akademiuddannelse i socialpædagogik retter sig bl.a. mod uddannede social- og sundhedsassistenter og håndværkere. Den er imidlertid relevant for mange typer medarbejdere med vidt forskellig baggrund, men med et fælles ønske om at få professionelle redskaber til at udføre deres socialpædagogiske arbejde.
Case
To diplommoduler gav indsigt og bedre resultater
Kunde: Fælleshåbsskolen i Børkop
Mai-Britt Kristensen er lærer, læsevejleder og testlærer. Hun startede før skolereformen på Diplomuddannelsen i specialpædagogik. Afgangsprojekt handlede om dilemmaer i forhold til sprogforståelse og kommunikation: - i praksis afprøvede jeg et projekt med en elev, hvor jeg undersøgte elevens læringsforudsætninger og inspireret af den narrative tilgang afprøvede dialogformer og undervisnings-metoder, der støttede elevens deltagelse og læring.
Kontakt
Har du, dine medarbejdere eller din organisation brug for et udviklingsforløb indenfor det det specialpædagogiske område med temadage, kurser, videreuddannelse eller konsulentforløb, så kontakt mig for et uforpligtende møde.
Kirsten Skaastrup
Chefkonsulent for pædagogik
Telefon: 7266 5272
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies