Viden.

Udvikling.
Og så videre.

Videreuddannelse

Sundhed og psykiatri - uddannelse og kurser

Vælg uddannelsesniveau

Fold alle ud

Masteruddannelser

Faglig dybde og tyngde

En masteruddannelse hos UC SYD Videreuddannelse er til dig, der har ambitioner om at udvikle og kvalificere din kompetencer med fordybelse og tyngde. Her får du den nyeste forskningsviden, som du kobler med din viden og erfaringer fra dit arbejdsliv.

Koblingen sker i din hverdag, i undervisningen og i dine eksamensopgaver, hvor du altid tager udgangspunkt i en konkret udfordring fra din hverdag.

Ofte er en masteruddannelse første skridt på vej med nye udfordringer i dit arbejdsliv.

Hvad er kravene?
Du skal have en fuld diplomuddannelse og minimum to års erhvervserfaring for at læse en masteruddannelse.

Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse, som du læser ved siden af dit arbejde. 

Normalt tager en masteruddannelse to år, men UC SYD Videreuddannelse kan tilbyde dig masteruddannelsen på et år, hvis du opfylder kravene til merit.

Masteruddannelsen består af både obligatoriske og valgfrie moduler, svarer til 60 ECTS og afsluttes på kandidatniveau med en masteropgave.

Diplomuddannelser

Få en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau
En diplomuddannelse indenfor for sundhed og psykiatri er til dig, der har brug for ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for dit fagområde. Du kan bygge ekstra kompetencer på, dykke ned og specialisere dig eller bevæge dig i en ny faglig retning.

Med en diplomuddannelse indenfor sundhed og psykiatri hos UC SYD Videreuddannelse får du den nyeste teoretiske viden, som du både i undervisningen, studieaktiviteter og i dine eksamensemner kæder sammen med den virkelighed og de udfordringer, du møder hver eneste dag i praksis.

På den måde får du ny viden, der virker i virkeligheden samtidig med at du bevæger dig videre.

Hvad er kravene?
Du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års erhvervserfaring. Du kan læse på diplomuddannelsen samtidig med, at du arbejder.

Typisk tager en fuld diplomuddannelse to-tre år, men du bestemmer selv tempoet blot du afslutter din uddannelse indenfor seks år. 

Diplomuddannelsen svarer til 60 ECTS  og består af obligatoriske moduler kombineret med en række valgfrie moduler, hvor du selv vælger din faglige retning.

Du kan også vælge at læse et eller flere enkelte moduler alt efter dit uddannelsesbehov.

Seminarer

Et godt alternativ til uddannelsesforløb
Et seminar kan være et godt alternativ til et uddannelsesforløb. Her får du mulighed for at forny dine kompetencer og din viden i forløb af kortere eller længere varighed.

Sundheds- og psykiatriområdet udvikler sig hele tiden. Derfor udvikler vi løbende vores seminarer, så de matcher dit og din arbejdsgivers behov i forhold til fagspecifikke seminarer indenfor sundhed og psykiatri og mere tværgående temaer.

Mød andre sundhedsprofesionelle
Du kan tilmelde dig UC SYD Videreuddannelses seminarer indenfor sundhed og psykiatri, hvor du får inspiration og ny viden, og hvor du møder andre sundhedsprofessionelle, som du kan netværke og sparre med.

Du har også mulighed for et seminar- og udviklingsforløb skræddersyet til dig. Her kan du få indfriet dine faglige ambitioner med udgangspunkt i dine udfordringer, muligheder og karrieredrømme.

Konferencer og temadage

Viden koblet med erfaringer fra praksis
Har du brug for ny viden, indsigt og inspiration er UC SYD' Videreuddannelses konferencer og temadage noget for dig. Sundhed og psykiatri i UC SYD Videreuddannelse bygger fagligt på vores professionsforskning og udviklingssamarbejde med kommuner og regioner.

Derfor får du altid den nyeste viden koblet med erfaringer fra den virkelighed, du møder i hverdagen, når du deltager på vores konferencer og temadage. 

Vores viden er praksisnær, og giver dig mulighed for at bevæge dig videre.

Vi samarbejder gerne med jer?
Vi samarbejder med universiteter nationalt og internationalt, andre professionshøjskoler, sygehuse, kommuner og regioner om konferencer og temadage.

Er dine kollegaer eller din arbejdsgiver interesseret i en temadag målrettet jeres muligheder og udfordringer, samarbejder vi gerne med jer også.

Se alle uddannelser inden for sundhed og psykiatri

Overblik og indblik
Mulighederne for videreuddannelse indenfor sundhed og psykiatri er mangfoldige lige fra en masteruddannelse i psykiatri til en temadag om vanskelige helende sår.

Klar til at få indfriet drømmene?
Har du brug for et overblik over dine muligheder for videreuddannelse indenfor sundhed og psykiatri, så tag et kig på alle vores sundhedsfaglige uddannelser - og dyk herefter ned i den faglighed, der kan indfri dine ambitioner og drømme for udvikling. Så du får viden. Udvikling. Og så videre. 

Aktuelt
Sundhedsseminar om patientinvolvering
Tid: 15. maj 2017 kl 10:00-15:00
Sted: UC SYD Campus Esbjerg, Degnevej 16
Hvilke nye muligheder giver et mere patient- og borger-orienteret sundhedsvæsen for borgere, praksis og sundhedsfaglig professionsudøvelse? Er der en samlet tendens eller en række bevægelser som komme i konflikt med hinanden? Patientinvolvering udforskes som fænomen af Lene Romer Halby, patient, Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør ved Sydvestjysk Sygehus, Helle Johannesen, professor ved SDU og Keld Thorgård, forskningschef ved UC SYD.
Aktuelt
Diplommoduler i den palliative indsats
Fokus: symptomlindring, evidensbaseret praksis og det professionelle arbejde
I samarbejde med Hospicer i Region Syddanmark og University College Lillebælt, tilbyder UC SYD to moduler i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse med fokus på henholdsvis symptomlindring og evidensbaseret praksis i den palliativ indsats og symptomlindring og det professionelle arbejde i den palliativ indsats. Modulet klæder dig på til at træffe og fagligt begrunde beslutninger og indgå i udviklingsarbejde og tværfagligt samarbejde i den palliative indsats hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.
Aktuelt
Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb
Fokus: fleksibel erfteruddannelse til kommunale sygeplejesker
Fremtidens nære sundhedsvæsen kræver at du som kommunal sygeplejersker varetager de nye arbejdsområder i primærsektor. Derfor tilbyder vi dig er nyt uddannelses-forløb, hvor du kan udvikle kompetencer til at håndtere de nye arbejdsopgaver. Uddannelsen veksler undervisningen med workshops, hvor du bl.a. vil lære kliniske færdigheder, casebaseret tilgang, forelæsninger og diskussion med udgangspunkt i faglige og praksisnære emner
Aktuelt
Diplommodul: rehabilitering til borgere med KOL - modul 1
Opstart: 18. september 2017
Sted: VIA Aarhus
ECTS: 5
Kroniske lidelser fylder mere end nogensinde i det danske sundhedsvæsen. Her udgør KOL patienter en stor del af den voksende patientgruppe. Det stiller nye krav til sundhedsvæsenet, hvor sammenhængende patientforløb og borgerinvolvering også er på dagsorden. Har du en nøglefunktion i forhold til netop denne patientgruppe, så er dette modul noget for dig.
Aktuelt
Diplommodul: vanskeligt helende sår - diabetiske fodsår
Opstart: 5. september 2017
Sted: Campus Kolding
ECTS: 10
Få kompetencer til at implementere resultater af kvalitetsudvikling i sårforløb i egen praksis og påtage dig fagligt medansvar for behandlingsforløbet til mennesker med vanskeligt helende sår. diplommodulet giver dig også kompetencer til at dokumentere og evaluere udviklingen af det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende sår.
Aktuelt
Afslutningsmodul i det akutte patientforløb
Opstart: 11. september 2017
Sted: Campus Kolding
ECTS: 10
Med afslutningsmodul i Akutsygepleje får du som akutsygeplejerske kompetencer i forhold koordinering og faglig udvikling af de akutte patientforløb, herunder de nødvendige kvalifikationer i forhold til samarbejdet med interne og eksterne samarbejdsparter, kvalitetsudvikling, ressourceudnyttelse, patientforløb og patientflow i akutafdelingerne.
Aktuelt
Diplommodul: Simulationstræning udvikling af klinisk praksisfelt
Opstart: 13. september 2017
Sted: Campus Kolding
ECTS: 5
Diplommodulet sætter fokus på patienternes, borgernes og sundhedsprofessionelles forudsætninger for og indstilling til at indgå i forandrings- og læreprocesser. For at udvide forståelsen for deltagernes perspektiv, anvender vi psykologiske og sociologiske teorier i analyse og vurdering af forskellige tilgange indenfor det sundhedsformidlende, det sundhedsfremmende og forebyggende aspekter.
Aktuelt
Diplommodul: det akutte patientforløb
Opstart: 18. september 2017
Sted: Campus Kolding
ECTS: 10
Her får du som sundhedsprofessionel kompetencer til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet. Du lærer at reflektere over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser.
Kontakt
Er du i tvivl om hvilket uddannelsesniveau, der passer dig, hvilken vej du skal gå fagligt eller om du matcher kravene til den videreuddannelse du har tankerne, så kontakt mig til en uforpligtende snak. Jeg kan svare på din spørgsmål og hjælper dig med at afklare dine muligheder for videreuddannelse.
Trine Rønholt
Studievejleder UC SYD Videreuddannelsen
Telefon: 7266 5234
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine muligheder for videreuddannelse og hvor du skal starte, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dig, dine ønsker og dine muligheder.
Pia Assenholm
Uddannelsesleder sundhed og psykiatri
Telefon: 7266 5260
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies