Viden.

Udvikling.
Og så videre.

Videreuddannelse

Sundhed og psykiatri

Skræddersyet forløb til offentlige og private virksomheder

Det danske sundhedsvæsen forandrer sig. Gør du?

Det er på en gang givende og udfordrende at være en aktiv del af det danske sundhedsvæsen. Stadig flere sundhedsfaglige opgaver overgår fra sygehusene til den kommunale hjemmepleje, ligesom flere behandlings- og plejeopgaver rykkes hjem til borgeren selv.

 

Samtidig skal et øget fokus på kvalitet for den enkelte borger forenes med store organisatoriske velfærdsforandringer. Der er derfor et stort og akut behov for at opkvalificere og kompetenceudvikle i kommunerne. Et behov, du kan få dækket fuldt ud hos UC SYD Videreuddannelse.

Fold alle ud

Hvad tilbyder vi?

Hos UC SYD Videreuddannelse kan du få skræddersyede kurser og uddannelsesforløb til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Alt sammen på et højt fagligt niveau og med udgangspunkt i feltets nyeste viden og forskning, bl.a. fra vores Videnscenter for Sundhedsfremme og fra vores seks sundhedsuddannelser på bachelorniveau.

For at sikre aktualiteten i hvert eneste uddannelsesforløb er vores undervisere desuden i løbende dialog med praksis. Det giver undervisning med indlevelse, relevans og stor kobling til praksisfeltet.

Vi tilbyder

 • Masteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Enkeltstående fagmoduler
 • Kurser
 • Temadage
 • Konsulentopgaver
 • Udviklingsopgaver
 • Projekter

Hvad får du?

Med et skræddersyet udviklings- eller videreuddannelsesforløb får dine medarbejdere

 • Kompetenceudvikling, der matcher din organisations specifikke praksisbehov og -ønsker
 • Det bedste indhold fra de mest aktuelle og relevante fagområder
 • Den nyeste viden fra forskning og praksis
 • Maksimal aktualitet og relevans
 • Størst mulig motivation hos dine medarbejdere
 • Fleksibilitet i forhold til lokation og tidspunkt
 • Dygtige og kompetente undervisere
 • Kompetencer til at analysere og reflekterer over egen praksis

Aktuelt
Søg direkte i vores aktuelle videreuddannelser
Ønsker du selv at undersøge hvilke diplom- og akademiuddannelser og -moduler vi tilbyder, er du interesseret i at se vores aktuelle kurser, temadage og konferencer eller ønsker du at finde inspiration til jeres skræddersyede udviklingsforløb, så søg direkte i vores database.
Aktuelt
Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borgere/patientforløb
Fokus: erfteruddannelse for kommunale sygeplejesker
Fremtidens nære sundhedsvæsen kræver at de kommunale sygeplejersker varetager de nye arbejdsområder i primærsektor. Derfor tilbyder vi jer er nyt uddannelsesforløb, hvor I kan udvikle kompetencer til at håndtere de nye arbejdsopgaver. Uddannelsen tager udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedstyrelsens handlingsplan for ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient 2016-2019” og ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” (høringssvar dec 2016).
Aktuelt
Diplommodul: rehabilitering til borgere med KOL - modul 1
Opstart: 20. september 2017
Sted: VIA Aarhus
ECTS: 5
Kroniske lidelser fylder mere end nogensinde i det danske sundhedsvæsen. Her udgør KOL patienter en stor del af den voksende patientgruppe. Det stiller nye krav til sundhedsvæsenet, hvor sammenhængende patientforløb og borgerinvolvering også er på dagsorden. Har du medarbejdere med en nøglefunktion i forhold til netop denne patientgruppe, så er modulet her relevant for jer.
Aktuelt
Tidens vigtigste videreuddannelse
Fokus: Akut sygepleje
Etableringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er i fuld gang. Den igangværende sundhedsfaglige opgaveglidning fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) i regionalt regi til de etablerede kommunale akutteams og -pladser giver en række betydelige udfordringer. Udfordringerne skal blandt andet løses gennem målrettet kompetenceudvikling og opkvalificering af det sundhedsprofessionelle personale i kommunerne. Derfor sætter vi fokus på akut sygepleje.
Case
Studerende rustes til velfærdsinnovation og -iværksætteri
Fokus:: Fremtidens arbejdsmarked
Kommende bachelorer i sundhed og ernæring, fysioterapeuter og andre studerende på UC SYD kan fremover lære at starte egen virksomhed og tænke innovativt inden for deres fag. Erhvervsstyrelsen, Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Syddanmark støtter projektet for at få flere iværksættere og mennesker, som tænker i andre baner, inden for velfærd.
Kontakt
Har du, dine medarbejdere eller din organisation brug for et udviklings eller videreuddannelsesforløb indenfor sundhed og psykiatri med temadage, kurser, videreuddannelse eller konsulentforløb, så kontakt mig for et uforpligtende snak.
Pia Assenholm
Chefkonsulent og leder Sundhedsfaglig Videreuddannelse
Telefon: 7266 5260
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies