Videreuddannelse

Undervisning og pædagogik - uddannelser og kurser

Vælg uddannelsesniveau

Fold alle ud

Diplomuddannelser

Få en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau
Diplomuddannelse er til dig, der har brug for nye kompetencer og nye faglige redskaber til at kvalificere de udfordringer, du møder i din praksis indenfor undervisning og pædagogik. Måske har du lyst til at styrke din faglighed, så du bliver endnu dygtigere. Måske har du lyst til at bevæge dig i en ny faglig retning. Eller opad i organisationen.

En diplomuddannelse hos UC SYD klæder dig på til at møde din hverdag med den nyeste teoretiske viden. Under uddannelsen og til din eksamen, kobler vi den nyeste teori med dine konkrete erfaringer fra hverdagen - så du ikke blot få ny viden, men viden, der virker i virkeligheden.

 

 

Hvad er kravene?
Du skal have en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum to års erhvervserfaring. Du læser på diplomuddannelsen samtidig med, at du arbejder.

En hel diplomuddannelse tager et år på fuld tid og to-tre år på deltid, men du bestemmer selv tempoet, blot du afslutter din uddannelse indenfor seks år. 

Diplomuddannelsen er på 60 ECTS  og består af obligatoriske moduler kombineret med en række valgfrie moduler, hvor du selv vælger din faglige retning.

Du kan også vælge at læse et eller flere enkelte moduler alt efter dit uddannelsesbehov.

Akademiuddannelser

Bliv kvalificeret til komplekse, faglige problemstillinger og arbejdsopgaver
Med en akademiuddannelse får du kompetencer og viden til at analysere, vurdere og på faglig, kompetent vis indgå i og varetage komplekse, faglige problemstillinger og arbejdsopgaver.

Du lærer at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med brugere, kolleger og andre samarbejdsparter i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge gennem praksiserfaringer.

Hvad er kravene?
Adgangskravene til akademiuddannelsen er en gymnasial eller en erhvervsforberedende ungdomsuddannelse samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

En akademiuddannelsen er normeret til 60 ECTS point, det svarer til et års fuldtidsstudium. Uddannelsen består af i alt seks moduler på hver 10 ECTS point. Du  tilmelder dig et modul ad gangen.

For at gennemføre hele uddannelsen skal du have 

  • 3 obligatoriske moduler
  • 2 valgmoduler
  • et afgangsprojekt for at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan deltage i uddannelsen, så den passer ind i forhold til dit arbejds- og familieliv ved f.eks at gennemføre uddannelsen på deltid over tre år.

Andre uddannelser

Specielt tilrettelagt forløb i undervisningsfag fra læreruddannelsen
UC SYD Videreuddannelse har et bredt tilbud af uddannelsesmuligheder til dig. Er du uddannet lærer og underviser i et fag, men mangler formel undervisningskompetence i faget, er det muligt at følge et specielt tilrettelagt forløb med afsluttende kompetencemålsprøve ved UC SYD Videreuddannelse. 

Du kan vælge en hel uddannelse, men også enkeltfag alt efter dit behov. Målet er, at du får de kompetencer, du har behov for og får indfriet dine faglige ambitioner.

Hvad er kravene?
For at følge et specielt tilrettelagt forløb i et undervisningsfag skal du være uddannet lærer og have undervisningserfaring i det pågældende fag.

Du kan læse et til to moduler på hver 10 ECTS. Du læser et modul pr. semester og afslutter med kompetencemålsprøve i juni.

Kurser

Uddan dig som tiden tillader
Kompetencekravene øges hele tiden indenfor undervisning og pædagogik. Derfor tilbyder UC SYD, at du kan udvikle dine kompetencer og færdigheder med kursusforløb af kortere eller længere varighed  - så du fagligt matcher den virkeligheden du møder i hverdagen.

Mød andre fagprofessionelle
Du kan tilmelde dig UC SYD's kursusforløb, få ny viden og nye kompetencer og møde andre fagprofessionelle, som du kan netværke og sparre med.

Vi også mulighed for at skræddersy kursus- og udviklingsforløb, hvis I er flere med samme faglige behov eller hvis I har specifikke ønsker. Her kan I få indfriet jeres faglige ambitioner med udgangspunkt i de udfordringer, muligheder, I møder i praksis.

Konferencer og temadage

Få viden du kan bruge i hverdagen
UC SYD forsker i undervisning og pædagogik i samarbejde med kommuner og skoler. Derfor ved vi hvad der rører sig af udfordringer og muligheder på dit faglige område. Vi har den nyeste viden fra praksis, som vi kobler med den nyeste teori. Den kombination giver os mulighed for at invitere til temadage og konferencer, hvor du får viden, indsigt, inspiration, som du kan bruge i din hverdag og i din virkelighed.

Vores viden er praksisnær og giver dig mulighed for at bevæge dig - videre.

vi samarbejder gerne med din organisation?
Vi samarbejder med universiteter, andre professionshøjskoler, kommunerer, skoler og daginstitutioner om konferencer og temadage.

Er dine kollegaer eller din ledelse interesseret i en temadag målrettet jeres muligheder og udfordringer, samarbejder vi gerne med jer også.

Aktuelt
Tværprofessionelt samarbejde i den nye folkeskole
Dato: 23. november 2017 kl 14-17
Sted: UC SYD Campus Aabenraa
Hvordan skaber vi det bedste samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledere? Den problemstilling har UC SYD forsket i siden folkeskolereformen trådte i kraft. Vi har nu en række relevante forskningsresultater klar - f.eks. om samarbejdet mellem pædagoger og lærere i de nye læringsrum, den uformelle kommunikations betydning og ledelsens og forvaltningens betydning. Vi relaterer alle oplæg til praksis - så du kan få konkret viden med hjem.
Aktuelt
I skolereformens fodspor
KOSMOS konference: om læring, trivsel og sundhed i skolen
Dato: 1. november 2017
Sted: Kolding Uddannelsescenter
Tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger som fælles udgangspunkt for lærings- og trivselsindsatser, integreret tilgang til sund skolemad, bevægelse integreret i undervisningen, den åbne skole i et sundhedsperspektiv. Kom og deltag aktivt med kollegaer fra hele landet på KOSMOS' konference og bliv klogere på aktuelle tendenser i forskning og praksis vedrørende elevers læring, trivsel og sundhed i skolen.
Aktuelt
Modul 2: Særligt tilrettelagt forløb i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klasse
Opstart: 12. januar 2018
På modulet arbejder du med udgangspunkt i læreruddannelsens 4 modulbeskrivelser vedr. dansk 1. – 6. klassetrin som undervisningsfag: Kommunikation og mundtlighed, skriftlig fremstilling og vejledning, skriftsprogstilegnelse, sprog og genrer
Aktuelt
Tysk modul 2
Opstart: 9. januar 2018
Sted: Esbjerg
ECTS: 10 pr. modul
Forløbet består af Modul 1: komprimeret modul, interkulturel kommunikation, tysk sprogdidaktik og læremidler, Modul 2): komprimeret modul, sprogundervisning og læreprocesser – mundtlig og skriftlig kommunikation. I modulerne indgår elementer fra fagets fire kompetenceområder: kommunikation, kultur og internationalisering, sprog, sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik.
Aktuelt
Fysik/kemi modul 2
Opstart: 12. januar 2018
Sted: Esbjerg
ECTS: 10
Her arbejder du med udgangspunkt i læreruddannelsens 3 modulbeskrivelser vedr. fysik/kemi som undervisningsfag: elevers læring om energi, teknologi og innovation, elevers læring om stofkredsløb, teknologi og produktion, og elevers læring om universet fra atom til kosmos. Det er en forudsætning for at blive optaget at man er uddannet lærer og har undervisningserfaring i faget.
Aktuelt
ICDP certificerede uddannelser i relations- og ressourceorienteret pædagogik
Opstart: efter aftale
Få kompetencer til at optimere udviklingsbetingelserne for udsatte børn, unge og voksne. ICDP er et internationalt anerkendt program, der har fokus på dialog og relationelle forhold mellem individ og omsorgsperson ud fra den følelsesmæssige dialog, den meningsskabende og lærende dialog, og den guidende og vejledende dialog. Uddannelsen er til dig, der arbejder med almenpædagogik, social- og specialpædagogik og det social- og sundhedsfaglige felt. Udbydes i samarbejde med Dansk Center for ICDP.
Aktuelt
Tre kursuseftermiddage for lærere og pædagoger i modtageklasser
Tid: 6. + 13. + 21. november 2017 kl 13:00-17:00
Sted: UC SYD Campus Aabenraa
Få konkrete bud på det pædagogiske arbejde med elever i modtageklasser. 6. nov.: basisundervisning og dansk som andet sprog - god og effektiv sprogundervisning i modtageklassen. 13. nov.: etablering af fælleskaber i modtageklassen og forældresamarbejde. Fokus på inkluderende læringsmiljøer, klasseledelse og forældre-samarbejde. 21. nov.: håndtering af elever præget af kriser og belastningsreaktioner.
Case
Erfaringer fra UC SYD's faglige netværksmøde i Aabenraa 20. september
"Jeg fik nærværende og fagligt relevant viden med hjem fra netværksmødet - fra empirisk forskningsviden, videndeling fra praksis til tværfaglig udveksling. For mig er det tværfaglige vigtigt, og derfor var det godt at møde forskellige faggrupper og en bred faglighed på mødet. Jeg oplevede, at der var mulighed for at alle faggrupper fik viden med hjem. Netværksmødet er en god vej ind i faglige, tværfaglige, lokale netværk, så jeg kommer gerne igen næste gang."
Doris Poulsen
Socialrådgiver, Aabenraa Kommune
Case
Diplomuddannelse ruster til bedre kunst- og kulturformidling
Studerende: Efterskolelærer Kim B. Krog
Organisation: Broby Sportsefterskole
Nye projekter med aktiv brugerinvolvering er blevet virkeligheden på mange af de arbejdspladser, hvor de studerende på diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur arbejder. Uddannelsen har blandt andet ført til nye fag på Broby sportsefterskole, hvor Kim B. Krog arbejder.
Kontakt
Er du i tvivl om hvilket uddannelsesniveau, der passer dig, hvilken vej du skal gå fagligt eller om du matcher kravene til den videreuddannelse du har tankerne, så kontakt mig til en uforpligtende snak. Jeg kan svare på din spørgsmål og hjælper dig med at afklare dine muligheder for videreuddannelse.
Trine Rønholt
Studievejleder UC SYD Videreuddannelsen
Telefon: 7266 5234
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine muligheder for videreuddannelse indenfor pædagogik og hvor du skal starte, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dig, dine ønsker og dine muligheder.
Kirsten Skaastrup
Chefkonsulent pædagogik
Telefon: 7266 5272
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine muligheder for videreuddannelse indenfor undervisning og hvor du skal starte, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dig, dine ønsker og dine muligheder.
Lone Houmann Holst
Uddannelseskonsulent undervisning
Telefon: 7266 5211
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies