Videreuddannelse

Undervisning og pædagogik

Skræddersyet forløb til kommuner og virksomheder

Videreuddannelse med fokus på fleksible løsninger
Det pædagogiske område er et dynamisk område, hvor skoler, daginstitutionerne og specialinstitutioner er i konstant udvikling. Reformer, nye tiltag og samfundsudfordringer afspejler de krav, der bliver stillet til kommuner, skoler og institutioner.

Hos UC SYD Videreuddannelse hjælper vi jer med at imødekomme kravene med kvalificeret kursus og videreuddannelse efter jeres kommunens individuelle ønsker.  Det gælder både indholdet og rammerne.


Vi gennemfører gerne undervisning og praksisforløb ude hos jer. Det kan være i form af specielt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb, kompetencegivende kurser med et specifik faglig indhold, forløb med fokus på praksisafprøvning og didaktik. Vi tilrettelægger også specielle forløb på diplomniveau, f.eks. på vejleder- eller specialområdet.

På den måde får I skræddersyede forløb, der tager udgangspunkt i de specifikke udfordringer, de nye krav skaber hos jer. Det giver jer viden og udvikling, og gør jer stærkere i hverdagen.

Fold alle ud

Hvad tilbyder vi?

Hos UC SYD Videreuddannelse kan du få skræddersyede kurser og uddannelsesforløb til pædagoger og lærere. Vi uddanner dine medarbejdere på et højt fagligt niveau og med udgangspunkt i den nyeste viden og forskning, bl.a. fra vores forskningsprogram Dagtilbud og Skole hos Forskning og udvikling i UC SYD.

Vores undervisere er i løbende dialog med praksis, og derfor kender de udfordringerne på feltet. Det giver undervisning med aktualitet, relevans og direkte kobling til praksisfeltet.

Vi tilbyder

 • Diplomuddannelser
 • Akademiuddannelser
 • Enkeltstående fagmoduler
 • Kurser
 • Temadage
 • Konsulentopgaver
 • Udviklingsopgaver
 • Projekter

Hvad får du?

Med et skræddersyet udviklings- eller videreuddannelsesforløb får dine medarbejdere

 • Kompetenceudvikling, der matcher din organisations specifikke behov og -ønsker
 • Det bedste indhold fra de mest aktuelle og relevante fagområder
 • Den nyeste viden fra forskning og praksis
 • Maksimal aktualitet og relevans
 • Størst mulig motivation hos dine medarbejdere
 • Fleksibilitet i forhold til lokation og tidspunkt
 • Dygtige og kompetente undervisere

Aktuelt
Søg direkte i vores aktuelle videreuddannelser
Ønsker du selv at undersøge hvilke diplom- og akademiuddannelser og -moduler vi tilbyder, er du interesseret i at se vores aktuelle kurser, temadage og konferencer eller ønsker du at finde inspiration til jeres skræddersyede udviklingsforløb, så søg direkte i vores database.
Aktuelt
Tværprofessionelt samarbejde i den nye folkeskole
Dato: 23. november 2017 kl 14-17
Sted: UC SYD Campus Aabenraa
Hvordan skaber vi det bedste samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledere? Den problemstilling har UC SYD forsket i siden folkeskolereformen trådte i kraft. Vi har nu en række relevante forskningsresultater klar - f.eks. om samarbejdet mellem pædagoger og lærere i de nye læringsrum, den uformelle kommunikations betydning og ledelsens og forvaltningens betydning. Vi relaterer alle oplæg til praksis - så du kan få konkret viden med hjem.
Aktuelt
Modul 2: Særligt tilrettelagt forløb i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klasse
Opstart: 12. januar 2018
På modulet arbejder du med udgangspunkt i læreruddannelsens 4 modulbeskrivelser vedr. dansk 1. – 6. klassetrin som undervisningsfag: Kommunikation og mundtlighed, skriftlig fremstilling og vejledning, skriftsprogstilegnelse, sprog og genrer
Aktuelt
Tysk modul 2
Opstart: 9. januar 2018
Sted: Esbjerg
ECTS: 10 pr. modul
Forløbet består af Modul 1: komprimeret modul, interkulturel kommunikation, tysk sprogdidaktik og læremidler, Modul 2): komprimeret modul, sprogundervisning og læreprocesser – mundtlig og skriftlig kommunikation. I modulerne indgår elementer fra fagets fire kompetenceområder: kommunikation, kultur og internationalisering, sprog, sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik.
Aktuelt
Fysik/kemi modul 2
Opstart: 12. januar 2018
Sted: Esbjerg
ECTS: 10
Her arbejder du med udgangspunkt i læreruddannelsens 3 modulbeskrivelser vedr. fysik/kemi som undervisningsfag: elevers læring om energi, teknologi og innovation, elevers læring om stofkredsløb, teknologi og produktion, og elevers læring om universet fra atom til kosmos. Det er en forudsætning for at blive optaget at man er uddannet lærer og har undervisningserfaring i faget.
Aktuelt
ICDP certificerede uddannelser i relations- og ressourceorienteret pædagogik
Opstart: efter aftale
Giv dine medarbejdere kompetencer til at optimere udviklingsbetingelserne for udsatte børn, unge og voksne. ICDP er et internationalt anerkendt program med fokus på dialog og relationelle forhold mellem individ og omsorgs-person ud fra den følelsesmæssige dialog, den menings-skabende og lærende dialog, og den guidende og vejledende dialog. Til ansatte inden for almenpædagogik, social- og specialpædagogik og det social- og sundhed-sfaglige felt. I samarbejde med Dansk Center for ICDP.
Aktuelt
Tidens vigtigste videreuddannelse
Fokus: Specialpædagogik
Mange skoler er alvorligt udfordret, når det handler om at inkludere de børn, som tidligere gik i de specialpædagogiske tilbud. Der er brug for nytænkning og særlige kompetencer – bl.a. gennem videreuddannelse af vores dygtige lærere og pædagoger. UC SYD Videreuddannelse sætter fokus på mulighederne for et specialpædagogisk kompetenceløft - med udgangspunkt i jeres behov og ønsker.
Aktuelt
Tidens vigtigste videreuddannelse
Fokus: flygtningebørn i folkeskolen
Det seneste års store flygtningestrøm har skabt et kolossalt pres på de danske folkeskoler og kommunerne. Det har skabt et akut behov for at efteruddanne lærere og pædagoger, så de får de nødvendige fagkompetencer til at undervise de mange tusinde flygtningebørn i den krævede basisundervisning i dansk som andetsprog. Vi har lyttet til de mange spørgsmål og ønsker fra skoleledere, lærere, pædagoger og forvaltningsfolk og skabt videreuddannelse der giver jer de nødvendige fagkompetencer til at undervise flygtningebørn på den bedst mulige måde.
Case
Erfaringer fra UC SYD's faglige netværksmøde i Aabenraa 20. september
"Jeg fik nærværende og fagligt relevant viden med hjem fra netværksmødet - fra empirisk forskningsviden, videndeling fra praksis til tværfaglig udveksling. For mig er det tværfaglige vigtigt, og derfor var det godt at møde forskellige faggrupper og en bred faglighed på mødet. Jeg oplevede, at der var mulighed for at alle faggrupper fik viden med hjem. Netværksmødet er en god vej ind i faglige, tværfaglige, lokale netværk, så jeg kommer gerne igen næste gang."
Doris Poulsen
Socialrådgiver, Aabenraa Kommune
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine muligheder for videreuddannelse indenfor pædagogik og hvor du skal starte, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dig, dine ønsker og dine muligheder.
Kirsten Skaastrup
Chefkonsulent pædagogik
Telefon: 7266 5272
Kontakt
Har du brug for hjælp til afklaring af dine muligheder for videreuddannelse indenfor undervisning og hvor du skal starte, så kontakt mig til en uforpligtende snak - med udgangspunkt i dig, dine ønsker og dine muligheder.
Lone Houmann Holst
Uddannelseskonsulent undervisning
Telefon: 7266 5211
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies