Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Diplom i ledelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 15

Tilmeld

Lær selvstændigt at identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling fra din daglige praksis

 • Styrk din ledelsespraksis og skab ny viden, som du kan bruge i organisationens udvikling. 
 • Lær at udvælge empiri, teori og metode til at undersøge en relevant ledelsesmæssig problemstilling.  

Som afslutning på din diplom i ledelse, skal du skrive et afgangsprojekt, hvor du bruger din erhvervede teori, empiri og metoder til at forstå en problemstilling fra din daglige praksis som leder.

Det er med andre ord her, at du får operationaliseret den viden, som du har opbygget som studerende på Diplomuddannelsen i ledelse, og formålet med afgangsprojektet er samtidig at give konkret og brugbar indsigt, som du kan tage med tilbage til din organisation og omsætte i praksis.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du undersøger en ledelsesmæssig problemstilling med ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder. 
 • Lær at reflektere og argumentere for dine løsninger og handlinger i et komplekst projekt eller i behandling af en problemstilling. 
 • Lær at arbejde systematisk med udvikling og tilvejebringelsen af data i forhold til at styrke din ledelse i organisationen. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet for dig, der gerne vil afslutte din Diplom i ledelse og afprøve dine færdigheder i forhold til at undersøge en relevant ledelsesmæssig problemstilling. Det giver dig en uvurderlig forståelse for brugen og samspillet mellem empiri, teori, metode og praksis, som du kan bruge som leder. 

Adgangskrav

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Selvstændigt kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling og med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, formulere og begrunde reflekterede ledelsesmæssige handlingsmuligheder samt formidle disse til organisationen eksternt og internt. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og den valgte problemstilling. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Kunne udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling. 
 • Kunne formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation. 
   

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • På reflekteret baggrund udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger. 
 • Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.