Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse af marketing og ekstern kommunikation

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Få et holistisk syn på marketingmæssige problemstillinger i din organisation og få værktøjerne til at løse dem

 • Lær at forankre en marketing- eller kommunikationsstrategi i organisationen. 

Hvad gør du for at få din organisations budskaber ud til de rette modtagere? Med modulet Ledelse af marketing og ekstern kommunikation er du godt på vej.

På modulet får du det overordnede strategiske overblik for organisationen koblet med en konkret markedsførings- og kommunikationsplan med inddragelse af både modtager og marked. 

Selv de bedste planer er intet værd, hvis de ikke bliver forankret i organisationen, og derfor lærer du, ud over teorier og begreber, metoder til formidling og varetagelse af ledelse af både marketing og ekstern kommunikation. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at anlægge såvel en strategisk og operationel helhedsorienteret synsvinkel på løsning af organisationens marketingsmæssige problemstillinger på baggrund af indsamlede, bearbejdede og analyserede markedsdata samt formidlingen heraf til stakeholdere. 
 • Få teorier, begreber og perspektiver om ledelse af marketing, markedsføring samt ekstern kommunikation forbundet hermed. 
 • Lær at formulere en overordnet strategi for organisationen. 
 • Få forankret en markedsføringsplan indeholdende en kommunikationsplan udarbejdet på baggrund af en forståelse af modtager og marked. 
 • Lær at varetage ledelse af marketingprocessen og den forbundne eksterne kommunikation til stakeholdere, der understøtter organisationens opgaver og legitimitet. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med ledelse af marketing, og som gerne vil have et bedre strategisk overblik samt nye perspektiver på den eksterne kommunikation. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Anlægge såvel en strategisk og operationel helhedsorienteret synsvinkel på løsning af organisationens marketingsmæssige problemstillinger på baggrund af indsamlede, bearbejdede og analyserede markedsdata samt formidlingen heraf til stakeholdere. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og perspektiver om ledelse af marketing, markedsføring samt ekstern kommunikation forbundet hermed. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: 

 • Formulere en overordnet strategi for organisationen 
 • Forankre en markedsføringsplan indeholdende en kommunikationsplan udarbejdet på baggrund af en forståelse af modtager og marked. 
   

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan 

 • Varetage ledelse af marketingprocessen og den forbundne eksterne kommunikation til stakeholdere, der understøtter organisationens opgaver og legitimitet.