Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse i frivillige organisationer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær, hvordan du motiverer og inspirerer frivillige i både teori og praksis

 • Lær, hvordan du både organiserer, rekrutterer og motiverer frivillige medarbejdere.
 • Hvad der ligger i frivillighed, og hvordan en organisation med frivillige kan udvikles.

Arbejder du med frivillige i din dagligdag som leder? Så skal du ikke forbigå chancen for at styrke din teori, viden og praksis med modulet i ledelse i frivillige organisationer. Her vil du, med en kombination af teori og praksis, udvikle nye ledelsesredskaber og metoder, så du bliver en bedre leder for frivillige medarbejdere og organisationer.

Frivillige organisationer har en særlig struktur, da organisationers bestyrelse arbejder og samarbejder med både frivillige og eventuelt lønnede medarbejdere. Det skaber et ledelsesrum, som kan være svært at navigere i, da du kan stille meget forskellige krav til henholdsvis frivillige og lønnede medarbejdere. Derfor vil du lære at skabe følgeskab og motivere samt arbejde med de grænser, der ligger i frivillige organisationer.

Endelig vil du ved modulets afslutning lettere kunne identificere egne samt organisatoriske lærings- og udviklingsbehov i din frivillige organisation og derefter iværksætte de rigtige tiltag. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at rekruttere og motivere frivillige i din organisation.
 • Hvordan du laver strategier og organisationsudvikling i frivillige organisationer.
 • Forstå betydningen af etik og værdier i frivillige organisationer og valget af dine relevante ledelsestilgange.
 • Forskellige måder at lede frivillige ved at bruge værdierne og skabe motivation for det samlede mål.
 • Lær hvordan du identificerer behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Er du leder i en frivillig organisation, og vil du have dokumentation på, at du kan lede frivillige? Med dette modul får du ny viden, teori og inspiration, som er med til at udvikle dit arbejde og ledelse af frivillige.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Forstå de frivillige organisationers særkender og kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse i frivillige organisationer.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og metoder i forhold til ledelse af frivillige og lønnede i frivillige organisationer og den tredje sektor. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: 

 • Kunne vurdere og formidle betydningen af teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse i frivillige organisationer i forhold til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.
 • Kunne vurdere betydningen af etik og værdier i frivillige organisationer og vælge relevante ledelsestilgange.

Kompetencer 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Lede frivillige medarbejdere på en reflekterende måde. 
 • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.