Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse og bæredygtighed

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at inddrage viden om bæredygtighed i din ledelsespraksis

 • Lær teorier og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelsesfaget og samfundet.
 • Forstå din organisations kapacitet og behov for udvikling med metoder og teorier om bæredygtighed.

Har ledere ansvar for, at virksomheder og organisationer udvikler sig bæredygtigt? Og vil du personligt kunne bidrage til den udvikling? Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål, så er modulet Ledelse og bæredygtighed for dig. Her får du nemlig både den teoretiske viden og begrebsapparatet vedrørende bæredygtighed samt en praktisk indføring i deres anvendelse som leder.

Indledningsvis vil du blive introduceret til et helt nyt teoretisk og metodisk begrebsapparat om bæredygtighed. Fordi bæredygtighed vil ændre mange aspekter af samfundet og vil også ændre din praksis som leder, og derfor skal du være klædt på til at analysere og forstå behovet for udvikling og uddannelse. Det vil du blive på dette modul. 

Derefter vil du, med udgangspunkt i din egen organisation og refleksion, arbejde med at omsætte den viden til ny bæredygtig ledelse og handling i organisationen. Det kan både være i det små; udfasning af engangsservice, eller i det store; elektrificering af al transport. Lige meget hvilke tiltag du vil finde frem til, så vil du være klædt på til at identificere, forstå og agere på dem på dette modul.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv og hvordan du kobler dem med ledelse og det ledelsesmæssige rum. 
 • Hvordan du analyser din egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov med metodiske tilgange til bæredygtighed. 
 • Vurdér din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis ved at inddrage relevante teorier og metoder om bæredygtighed. 
 • Bliv i stand til at identificere behovene for kompetenceudvikling i forhold til bæredygtig udvikling og forankring i ledelsen og organisationen. 
 • Hvordan du omsætter viden og færdigheder til bæredygtig ledelse og handling i praksis.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede erfaring som leder, og drømmer måske om, at din organisation eller virksomhed bliver mere forankret i den bæredygtige udvikling, som er ved at ske i samfundet. Med dette modul kan du facilitere den udvikling, og være med til at påvirke den i den rigtige retning.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Lede og udvikle sin ledelsesopgave ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
 • Teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Kunne identificere og gøre brug af teorier og metoder om bæredygtighed med henblik på analyse af egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov. 
 • Kunne inddrage relevante teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere egen ledelsesmæssige kontekst og praksis. 

Kompetencer 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Identificere egne og organisatoriske behov for kompetenceudvikling i forhold til bæredygtig udvikling og forankring i ledelse og organisation. 
 • Omsætte viden og færdigheder til bæredygtig ledelse og handling i praksis.