Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse og de retslige rammer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Inddrag lovgivning og dennes betydning i din daglige praksis som leder 

 • Indsaml og forstå relevante regler og love, og relater disse til din egen ledelsesmæssige praksis. 
 • Forstå lovgivningens betydning for din ledelsespraksis i organisationens kontekst med udgangspunkt i forskellige teorier, begreber og metoder. 

Lovgivning og de juridiske rammer skaber både muligheder og begrænsninger i forhold til, hvordan du gerne vil agere som leder, samt de muligheder som organisationen har. Med dette modul lærer du at handle efter begrænsningerne og bruge mulighederne. 

Med udgangspunkt i lovgivningens betydning for ledelsesopgaven, får du en række teorier, begreber og metoder til at forstå og formidle de retslige rammers betydning for den overordnede ledelsespraksis. Disse betydninger bliver relateret til din egen daglige praksis, og du vil kunne lære at omsætte relevante regler til handlinger i din egen ledelsesmæssige kontekst. 

Det lærer du på modulet: 

 • Lær at omsætte relevante regler til handlinger i den ledelsesmæssige praksis. 
 • Hvordan du vurderer og formidler betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende de juridiske rammer for ledelse i forhold til din egen ledelsesmæssige praksis. 
 • Lær at relatere din ledelsesmæssige praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til de retslige rammer for ledelse. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til dagligt arbejder som leder, og som gerne vil udvide din forståelse for de juridiske rammer og omsætte relevante regler til handlinger. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Agere i sin ledelsespraksis på baggrund af de retslige rammer, der opsættes af det omkringliggende samfund. 

  
Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

 • Lovgivningens betydning for ledelsesopgaven, herunder forskellige teorier, begreber og metoder, der påvirker de juridiske rammers betydning for ledelsespraksis. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Kunne iagttage og indsamle empiri om relevante regler og relatere denne til egen ledelsesmæssige kontekst og praksis på en relevant måde. 
 • Kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende de retslige rammer for ledelses forhold til empirien og egen ledelsesmæssig praksis. 

Kompetencer 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til de juridiske rammer for ledelse. 
 • Omsætte relevante regler til handlinger i den ledelsesmæssige praksis.