Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse og forhandling

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at varetage ledelsen af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer 

 • Få indsigt i, hvordan du sætter mål for, designer og leder fusions- og sammenlægningsprocesser i politisk styrede organisationer. 

At kunne stå for fusioner og sammenlægninger er en af de opgaver du, som leder i det offentlige, ofte skal facilitere eller understøtte. Men hvordan tager du bedst højde for organisationskulturen og får understøttet de overordnede mål med fusionen? Det lærer du på dette modul. 


Med afsæt i metoder og teorier får du illustreret, hvordan dine iagttagelser, analyser og refleksioner er med til at skabe grundlag for en succesfuld fusion eller sammenlægning. Udgangspunktet er de udfordringer, du oplever som leder i det offentlige, og de bliver koblet med metoder til blandt andet at designe processer og sætte mål i organisationen, så du understøtter formålet med fusionen.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at varetage ledelsen af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer. 
 • Få relevante teorier og metoder, der kan understøtte ledelse af fusioner og sammenlægningsprocesser. 
 • Lær hvordan du iagttager, analyserer og reflekterer over den organisatoriske kontekst, som fusionen eller sammenlægningen udspiller sig i. 
 • Lær at vurdere og vælge teorier og metoder til ledelse af fusions- eller sammenlægningsprocesser samt begrunde valget heraf. 
 • Hvordan du sætter mål for, designer, faciliterer og leder fusions- og sammenlægningsprocesser, så de understøtter det overordnede formål med fusionen under hensyntagen til den organisatoriske kontekst. 
 • Lær at erkende dine egne læringsbehov inden for området. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder i en offentlig organisation, og som har brug for en dybere forståelse samt nye metoder til at understøtte målene for fusioner og sammenlægninger. Modulets faglige og teoretiske indhold bliver relateret til din daglige praksis som leder. Modulet er for dig, der er klar til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Varetage ledelsen af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer. 


Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Relevante teorier og metoder, der kan understøtte ledelse af fusioner og sammenlægningsprocesser. 


Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Iagttage, analysere og reflektere over den organisatoriske kontekst, som fusionen eller sammenlægningen udspiller sig i. 
 • Vurdere og vælge teorier og metoder til ledelse af fusions- eller sammenlægningsprocesser samt begrunde valget heraf. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Sætte mål for, designe, facilitere og lede fusions- og sammenlægningsprocesser, så de understøtter det overordnede formål med fusionen under hensyntagen til den organisatoriske kontekst. 
 • Erkende egne læringsbehov indenfor området.