Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse og kompetenceudvikling

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at agere proaktivt i forhold til organisationens strategiske kompetenceudvikling

 • Få kompetencerne til at tilrettelægge og gennemføre kompetenceudvikling på individ- og gruppeniveau. 

Har din organisation de nødvendige kompetencer til fremtidens udfordringer? Med modulet Ledelse og kompetenceudvikling bliver du i stand til at undersøge og analysere behovet for kompetenceudvikling, og derefter tilrettelægge og gennemføre kompetenceudvikling for individer, grupper eller hele organisationen. 

På modulet i Ledelse og kompetenceudvikling får du ikke kun teorier og metoder til at skabe udviklingen, du lærer også at håndtere udfordringer og hindringer for kompetenceudvikling. Derudover får du også viden til at skabe og illustrere sammenhængen mellem organisationens mission, vision, mål og værdier med de kompetencer, som er påkrævet. 

Det får du viden om på dette modul:

 • Teorier om og betydninger af kompetenceudvikling i forskellige ledelsesmæssige kontekster og perspektiver samt kunne reflektere over anvendt praksis. 
 • Hvordan du iagttager og indsamler empiri om samt analyserer kompetenceudvikling på forskellige niveauer og kontekster, herunder udfordringer og hindringer for kompetenceudvikling. 
 • Lær, på baggrund af undersøgelser, analyser og refleksioner, at identificere behov for kompetenceudvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau i forhold til organisationens mission, vision, mål og værdier. 
 • Tilrettelæggelse, håndtering og facilitering af kompetenceudvikling på flere niveauer og kontekster. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og har, eller skal have, fokus på kompetenceudvikling i organisationen. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Agere proaktivt i forhold til organisationens strategiske kompetenceudvikling samt kunne tilrettelægge og facilitere kompetenceudvikling på individ- og gruppeniveau. 

 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier om og betydninger af kompetenceudvikling i forskellige ledelsesmæssige kontekster og perspektiver samt kunne reflektere over anvendt praksis. 

 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Iagttage, indsamle empiri om og analysere kompetenceudvikling på forskellige niveauer og kontekster, herunder udfordringer og hindringer for kompetenceudvikling. 

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan: 

 • På baggrund af undersøgelser, analyser og refleksioner identificere behov for kompetenceudvikling på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau i forhold til organisationens mission, vision, mål og værdier. 
 • Tilrettelægge, håndtere og facilitere kompetenceudvikling i forskellige niveauer og kontekster.