Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation

 • Inddrag hensyn til politikker, strategi, drift og borger i din daglige praksis som leder. 

Politisk styrede organisationer er ikke ens, men fælles for dem alle er, at du som leder skal kunne navigere i en verden med krydspres og hensyn. På dette modul lærer du ikke kun teorier, begreber og metoder til styring og ledelse, men du lærer også at udforme konkrete handleplaner, som tager hensyn til politik, strategi, drift og borgere. 

Få fornyet din ledelsesmæssige praksis med metoder til at indsamle og analysere empiri og teori om politisk ledelse og styring allerede i dag.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du leder og styrer på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger. 
 • Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt. 
 • Hvordan du indsamler og analyserer empiri om politisk ledelse og styring samt relaterer denne til egen ledelsesmæssig praksis. 
 • Hvordan du udformer og gennemfører handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der vil arbejde eller allerede arbejder i en politisk styret organisation, og som gerne vil være klædt på til at navigere bedst muligt som leder. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Lede og styre på en begrundet og reflekteret måde i et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i politikker, strategi, drift og borger. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og metoder om ledelse og styring i politisk styrede organisationer og kan reflektere over deres betydning såvel organisatorisk som samfundsmæssigt. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Indsamle og analysere empiri om politisk ledelse og styring samt relatere denne til egen ledelsesmæssig praksis 
 • Udforme og gennemføre handleplaner på en begrundet måde i feltet mellem politik, strategi, drift og borger. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Lede og styre på en reflekteret måde i en politisk styret organisation mellem politik, strategi, drift og borger