Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 1: Det personlige lederskab og forandring

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Styrk dit personlige lederskab  

 • Få kompetencer til professionelt at praktisere personligt og fagligt lederskab gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning. 
 • Få indblik i strategier og metoder til at udvikle din egen ledelsesidentitet. 

Som leder er det centralt, at du forholder dig til og udvikler dit eget faglige og personlige lederskab. Det har stor betydning for dine ledelsesevner, hvordan du kommunikerer, og hvordan du forstår og forholder dig til din rolle som leder. For at kunne kommunikere og lede bedst muligt i forskellige situationer, skal du ikke alene kende kommunikations- og ledelsesteorier. Du skal også være i stand til at omsætte teorierne i mødet med personale, chefer, eksterne samarbejdspartnere og andre afdelinger i den organisation, hvor du er ansat.  

Det er vigtigt, at du opbygger din egen ledelsesstil på en måde, så opgaverne i organisationen bliver løst bedst muligt. Med en faglig og personlig ledelsesstil kan du gå foran og motivere. Det kræver, at du kan kommunikere i forhold til den givne opgave, og at du forholder dig til din egen rolle som leder.  

Modulet Det personlige lederskab og forandring giver dig værktøjer og kompetencer til at udvikle dit eget lederskab.  

Det lærer du på modulet: 

 • At udvikle dit faglige og personlige lederskab ved hjælp af teorier og metoder, så du kan skabe både tillid og samarbejdsevner blandt medarbejderne samt mening og legitimitet i arbejdet.    
 • At kommunikere, så du kan skabe engagement i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger. 
 • At håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger, så du både har det helhedsorienterede perspektiv og dine egne værdier og etik med.  
 • At udvikle din egen ledelsespraksis i forhold til både interne og eksterne relationer og interessenter.   
 • Selv at kunne vurdere og se, hvor du har brug for kompetenceudvikling, så du fortsat kan udvikle dig som professionel leder.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hør mere om Diplom i ledelse i videoen herunder.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder – uanset om du er i offentlige, private eller frivillige organisationer.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab. 
 • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis. 
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab. 
 • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger. 

Kompetencer 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab. 
 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter. 
 • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab. 

 

Vær opmærksom på

Anbefalet rækkefølge af modulerne

Vi anbefaler, at du tager modulerne i nedenstående rækkefølge: 

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse
 4. Valgmoduler (du har brug for i alt 15 ECTS-point)
 5. Afgangsprojekt

Du er også velkommen til at tage modulerne i en anden rækkefølge, såfremt det passer dig bedre.

Klik her for at se, hvornår de forskellige moduler bliver udbudt