Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå organisatoriske processer og lær at realisere organisationens mål 

 • Lær at arbejde reflekteret med ledelse, organisation, styring og strategier. 
 • Få indblik i teori og modeller, så du kan planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i organisationen - og få hele organisationen med.  

For at kunne fungere som leder har du brug for at kunne gennemskue og forstå, hvordan processer og kultur spiller ind i en organisation. Du skal kunne argumentere for og begrunde strategiske tiltag i organisationen og planlægge styring af projekter ud fra din viden. Det kræver, at du kender til aktuelle teorier om organisation, strategi og styring, kan reflektere over dem og omsætte dem til virkelighed. Desuden skal du kunne analysere vilkårene og identificere strategiske og styringsmæssige mønstre, før du kan føre nye tiltag ud i praksis. 

Mange organisationer er præget af en kultur med mange forandringer. Med modulet Organisation, udvikling og samskabelse bliver du klædt på til at tage langsigtede beslutninger og stå inde for processer, som tager hensyn til jeres organisation, og hvordan den indgår i og bliver påvirket af den omkringliggende verden.  

Det lærer du på modulet: 

 • At analysere organisationens struktur, kultur, processer, strategier og ressourcer - og på den baggrund begrunde og vælge løsningsmodeller i forhold til organisering. 
 • At bruge relevant data til at identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder. 
 • At vurdere vilkår og rammer for at lave strategiske tiltag. 
 • At indgå i organisationens strategiske processer og forklare dem for forskellige mennesker i organisationen, så de giver mening og skaber legitimitet. 
 • At sætte handleplaner i gang og lede processer og forandringer og forankre dem i organisationen. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hør mere om diplomuddannelsen i videoen herunder.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder – uanset om du er i offentlige, private eller frivillige organisationer.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden. 
 • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse. 
 • Teorier om økonomi- og ressourcestyring. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder. 
 • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data. 
 • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen. 

Kompetencer 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.  
 • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf. 
 • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

Vær opmærksom på

Anbefalet rækkefølge af modulerne

Vi anbefaler, at du tager modulerne i nedenstående rækkefølge: 

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse
 4. Valgmoduler (du har brug for i alt 15 ECTS-point)
 5. Afgangsprojekt

Du er også velkommen til at tage modulerne i en anden rækkefølge, såfremt det passer dig bedre.