Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 10

Fagområde: Skoleledelse

Tilmeld

Skab bedre læring og trivsel ved at bruge hele værktøjskassen af data, metoder og samarbejde i din rolle som leder

 • Bliv klædt på til at facilitere og indføre læringscentreret ledelse i din institution eller skole.
 • Lær at lede strategisk og illustrere fælles horisonter for skolens og institutionens fremtid.

Alle kommuner og skoler har i dag nem adgang til en stor mængde data og metoder til at fremme elevernes læring og trivsel. Men de bliver ikke altid brug – eller brugt korrekt. På dette modul lærer du at omsætte data og didaktik til et værktøj i skolen, som kan medvirke til udvikling af en pædagogisk praksis med læringscentreret ledelse.

På dette modul lærer du, hvordan du kan skabe overblik over, hvor skolen er i forhold til skolens målsætninger, og samtidig illustrere, hvor skolen ønsker at være i fremtiden. Den ledelsesform stiller nye krav til din ledelsespraksis i læringsmiljøer, læringsfællesskaber og din evne til at facilitere professionelt samarbejde – og de krav vil du lære at leve op til på modulet.

Data er blevet et vigtigt element i den læringscentrerede ledelse. Derfor er det vigtigt, at der blandt skoleledere og lærere eksisterer kompetence og interesse for at stille spørgsmål om indsamling og analyse af data i forhold til målsætninger og udfordringer. På modulet vil du blive klædt på til at indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling. Du vil derfor få en naturlig nøglerolle i forhold til at skabe den interesse og sparring, som er nødvendig for datainformeret ledelse i skolen.

Endelig vil du, ved modulets afslutning, lettere kunne identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov, og derefter iværksætte de rigtige tiltag. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du leder skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
 • Lær at skabe en kultur hvor man samarbejder om at opnå skolens målsætninger ved at anvende blandt andet dialog og sparring både i læringsfællesskaber og tværprofessionelt.
 • Hvordan du indsamler, producerer og analyserer data som grundlag for skoleudvikling samt planlægger ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.
 • Hvordan du leder den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogiske og didaktiske praksis.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet for dig, der gerne vil arbejde mere målrettet med læringscentreret ledelse og data i din daglige praksis. Du er måske ved at opdateret din viden eller praksis som leder, eller skal til at være leder med mere ansvar for strategi og udvikling. Under alle omstændigheder, er dette modul et godt supplement til din uddannelse i skoleledelse. 
 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden og forståelse

Det er målet at den studerende har viden og forståelse af:

 • Ledelse af skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
 • Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
 • Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Færdigheder

Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Analysere, vurdere og reflektere situationer og forhold, som vedrører udvikling af læringsmiljøer og interne samarbejder samt initiere og gennemføre intervention.
 • Arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur.
 • Indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.

Kompetencer

Det er målet at den studerende kan:

 • Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis. 
 • Varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner.
 • Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag.