Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Skoleledelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Skoleledelse

Tilmeld

Lær at lede i skolens tværfaglige miljø og skab samarbejde mellem fagligheder og funktioner

 • Få kompetencerne til at udføre professionel skoleledelse med den nyeste viden på området.
 • Lær at inddrage forvaltningsret, personalejura og styringsrammer i din ledelsespraksis. 

Den moderne skole er en kompleks organisation. For at lede en kompleks organisation skal du klædes på med nyeste viden på området. Det får du på modulet i skoleledelse, hvor du vil stifte bekendtskab med både forvaltningsret, personalejura og styringsrammer for skoleledelse.

Folkeskolens formål er kernen i ledelsen af skolen, men hvordan du opnår målene afhænger i høj grad af, hvordan din ledelsesopgave bliver udmøntet. Derfor er der på modulet fokus på, at du lærer at agere i din egen skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse. Det kræver selvfølgelig forståelse for de forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skoleledelse – som du også vil få på modulet.

Samspil og samarbejde er vigtig forudsætninger for folkeskolens succes. Derfor vil du på modulet i skoleledelse lære at vælge, begrunde og formidle relevante løsninger i din egen ledelsesmæssig praksis. Det vil både foregå ved ,at du inddrager retskilder og i samarbejde med forvaltningen og skolebestyrelsen.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du agerer i din egen skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse.
 • Lær om folkeskolens formål samt forvaltningsretligt og personalejuridisk grundlag, og lovgrundlagenes betydning for udmøntning af ledelsesopgaven.
 • Bliv klædt på til at løse forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger på skoleområdet under inddragelse af relevante retskilder.
 • Udvikl din ledelsesmæssig praksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse.
 • Lær om tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde om problemstillinger med forvaltning, skolebestyrelse og andre relevante aktører.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet for dig, der gerne vil stifte bekendtskab med skoleledelse, og de lovkrav og paradigmer, som der er i den moderne folkeskole. Du arbejder måske allerede som skoleleder og ønsker at få opdateret din viden, eller måske skal du til at indtræde i rollen. Under alle omstændigheder vil dette modul klæde dig på til at løse opgaverne inden for skoleledelse.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Agere i egen skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse på baggrund af de forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skoleledelse. 

Mål for læringsudbytte

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Folkeskolens formål samt forvaltningsretligt og personalejuridisk grundlag, og lovgrundlagenes betydning for udmøntning af ledelsesopgaven.
 • De styringsmæssige rammer for skolen og betydningen for egen ledelsespraksis, herunder skoleledelsens, forvaltningens, skolebestyrelsens og kommunalbestyrelsens ansvarsområder og samspil.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Løse forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger på skoleområdet under inddragelse af relevante retskilder, samt vælge, begrunde og formidle relevante løsninger i egen ledelsesmæssig praksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse. 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Omsætte centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skolen til handlinger i egen ledelsesmæssig praksis og kontekst samt identificere behov for egen kompetenceudvikling.
 • Agere i tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde om forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger med forvaltning, skolebestyrelse og andre relevante aktører.