Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Tværgående ledelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær hvordan du kan lede på tværs i organisationer

 • Lær teorier og metoder til at lede tværgående og strategiske processer på tværs af teams, afdelinger, sektorer og lignende. 
 • Få værktøjer og metoder til at udvikle services, ydelser og organisation på tværs af organisatoriske skel. 

Det kan være svært at lede på tværs af og i organisationer. Efter gennemførelse af dette modul vil du bedre kunne lede, koordinere og skabe følgeskab på tværs af skel i din egen organisation eller på tværs af forskellige organisationer.

Når du skal lede på tværs, så er det altafgørende, at alle enheder, medarbejdere og fagfællesskaber føler fællesskab. Det kræver en særlig tilgang til processer, samarbejde og selve måden at afholde koordinerende møder på. Du vil starte med at få det teoretiske grundlag for at styre disse ledelsesprocesser. Senere vil du afprøve teori og metode på udfordringer, som er relevante i din egen praksis med henblik på løsning af den fælles tværgående opgave. .

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan være en del af tværgående og strategiske ledelsesprocesser med henblik på udvikling af værdiskabende tværgående processer og løsninger.
 • Hvordan du leder tværgående og tværprofessionelle processer, møder og samarbejder om den fælles opgave og det fælles overordnede formål.
 • Teorier og metoder, der relaterer sig til ledelse og organisering på tværs af organisatoriske enheder og faglige forståelser.
 • Hvordan du kan identificere og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i relation til tværgående ledelse.
 • Hvordan du vurderer teori og metoder om tværgående ledelse og organisering i forhold til praksisnære problemstillinger samt begrunde og udvælge relevante løsninger.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede erfaring som leder, men har måske fået en ny rolle eller er begyndt at arbejde tværgående i din organisation. Med dette modul er du godt klædt på til at få succes med at lede på tværs i organisationer – både offentlige og private.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Initiere, lede og koordinere samarbejder på tværs af enheder såvel internt i organisationen som på tværs af sektorer med henblik på udvikling af sammenhængende og værdiskabende processer og løsninger.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:

 • Har viden om og forståelse af teorier og metoder om ledelse og organisering på tværs af organisatoriske enheder og faglige forståelser samt organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer hermed.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende:

 • Kan vurdere teori og metoder om tværgående ledelse og organisering i forhold til praksisnære problemstillinger samt begrunde og udvælge relevante løsninger.
 • Kan formidle den tværgående ledelsesmæssige problemstilling til chefer, medledere, medarbejdere og andre interessenter.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Lede tværgående og tværfaglige/-professionelle processer, møder og samarbejder om den fælles opgave og det fælles overordnede formål.
 • Indgå i tværgående og strategiske ledelsesprocesser med henblik på udvikling af værdiskabende tværgående processer og løsninger.