Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læring og kompetenceudvikling

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Få nye ledelsesmæssige værktøjer, så du kan planlægge og realisere organisationens kompetenceudvikling 

 • Afdæk og igangsæt læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere. 
 • Brug teknologi til at understøtte læring og kompetenceudvikling. 
 • Facilitér individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave. 

Vil du have en nøglerolle i forhold til at holde dine medarbejdere og kolleger opdateret med kompetencer og skabe løbende læring? Med udgangspunkt i din erfaring og viden om din egen organisation, lærer du på modulet Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 at facilitere læringsforløb og kompetenceudvikling, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. 

På dette modul får du den fornødne teoretiske og metodiske forståelse til at lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb målrettet, så din organisation kommer i mål med sin opgaveløsning. 

Modulet er praktisk orienteret, og du vil arbejde med relevante problemstillinger og cases samt inddrage erfaringer og udfordringer fra din egen organisation. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du leder lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så de har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. 
 • Få nye ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på læring og kompetenceudvikling. 
 • Hvordan du skaber og udvikler læringsforløb og kompetenceudvikling i samarbejde og samspil med medarbejdere og ledelse. 
 • Lær at inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning.

Modulet er et valgmodul i Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Bemærk, at Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Dette modul hører til den gamle studieordning.

  Hvem henvender modulet sig til?  

  Dette modul er for dig, der er daglig leder i en privat eller offentlig virksomhed - eller som drømmer om at blive det. 

  Adgangskrav 

  For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
  En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

  Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

  Det står der i studieordningen

  Formål 

  Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. 

  Mål for læringsudbytte 

  Viden og forståelse 

  Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af 

  • teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kan reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. 

  Færdigheder 

  Det er målet, at den studerende har færdigheder til at 

  • anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. 
  • lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har en ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. 

  Kompetence 

  Det er målet, at den studerende kan 

  • sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave. 
  • identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 

  Vær opmærksom på

  Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

  Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

  Modulerne hænger således sammen:

  Anbefalet rækkefølge

  Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

  Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

  1. Det personlige lederskab og forandring
  2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  3. Organisation, udvikling og samskabelse

  Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

  1. Lederkommunikation
  2. Professionelt lederskab
  3. Den professionelle relation
  4. Læring og kompetenceudvikling
  5. Organisation og processer
  6. Styring og strategi