Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Lederkommunikation

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at reflektere over din ledelseskommunikation og styrk din evne til at kommunikere som leder 

 • Betydningen og muligheder for kommunikation i din egen ledelsespraksis. 
 • Vurdering af behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer. 

Med modulet Lederkommunikation er målet at klæde dig på til at vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Refleksion er kodeordet, og du vil få redskaber til at identificere relevante løsninger på ledelseskommunikative problemstillinger.  

Når modulet slutter, vil du være i stand til at udvikle din egen kommunikative, refleksive ledelsespraksis og identificere behovet for at udvikle dine kommunikative kompetencer i forhold til de konkrete ledelsesmæssige udfordringer, du møder i din hverdag. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Teori om kommunikation og kommunikative metoder. 
 • Betydningen af kommunikation i ledelsespraksis. 
 • Refleksion over egen kommunikativ ledelsespraksis. 
 • Kommunikationens rolle i ledelsesudvikling. 
 • Vurdering af behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Bemærk, at Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Dette modul hører til den gamle studieordning.

Hør mere om diplomuddannelsen i videoen herunder.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil udvikle din kommunikation som leder. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. 
 • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer 
 • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Vær opmærksom på

Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

Modulerne hænger således sammen:

Anbefalet rækkefølge

Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse

Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

 1. Lederkommunikation
 2. Professionelt lederskab
 3. Den professionelle relation
 4. Læring og kompetenceudvikling
 5. Organisation og processer
 6. Styring og strategi