Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Styring og strategi

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at lede og styre strategiske tiltag, så hele organisationen kommer med 

 • Få indsigt i teorier og modeller om styring i organisationer og strategisk ledelse. 
 • Lær at sætte dig ind i vilkårene, forstå mulighederne for strategiske tiltag og føre dem ud i livet med organisationens opbakning.

Som leder skal du sætte retningen. Det kræver, at du kan analysere vilkårene i din organisation og i din afdeling og derudfra planlægge og gennemføre strategiske tiltag. 

På modulet får du indsigt i teorier og modeller om styring i organisationer, og du arbejder med at omsætte dem til at lede og tage strategiske beslutninger i din organisation. Du bliver klædt på, så du kan planlægge strategiske tiltag, og tiltag som styrer organisationen i en bestemt retning. Ikke mindst lærer du, hvordan du formår at få alle med og forankre beslutninger og nye måder at gøre tingene på blandt medarbejdere og andre i organisationen.   

Det vil styrke dig som leder. Både i forhold til at planlægge og træffe langsigtede beslutninger, som tager afsæt i virkeligheden, og at styre organisationen i den rigtige retning. Og i forholdet til dine medarbejdere og andre ledere i organisationen.   

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier og modeller om styring i organisationer og strategisk ledelse, og at bruge dem i praksis. 
 • At reflektere over, hvordan styring foregår i din organisation. 
 • Krav til praksis som leder i forhold til strategiske tiltag. 
 • At analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske tiltag i praksis. 
 • At formidle problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre interessenter i forbindelse med strategiske tiltag. 
 • At planlægge strategiske tiltag i organisationen og tage hensyn til forskellige aktører i organisationen.  

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Bemærk, at Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Dette modul hører til den gamle studieordning.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder - uanset om det er i en stor virksomhed, om du er afdelingsleder eller projektleder, og hvor mange medarbejdere, du har ansvar for. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Det står der i studieordningen

Formål  

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen.

Mål for læringsudbytte  

Viden og forståelse  

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af  

 • teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis.  
 • krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag.  

Færdigheder  

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at  

 • analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis.  
 • begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter.

Kompetence  

Det er målet, at den studerende kan  

 • planlægge styringsmæssige og/eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 

Vær opmærksom på

Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

Modulerne hænger således sammen:

Anbefalet rækkefølge

Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse

Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

 1. Lederkommunikation
 2. Professionelt lederskab
 3. Den professionelle relation
 4. Læring og kompetenceudvikling
 5. Organisation og processer
 6. Styring og strategi