Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Projektkoordinering

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Akademi i offentlig forvaltning og administration

Tilmeld

Bliv en effektiv koordinator af projekter og administration i det offentlige

 • Få teoretisk og praktisk erfaring med de hyppigst anvendte projektstyringsværktøjer.
 • Lær om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering, og brug det i dit arbejde.

Det virker næsten som magi, når store projekter med både fagprofessionelle, borgere og forskere bliver afviklet til perfektion. Det er ikke magi, men derimod effektiv administration. På modulet i projektkoordinering vil du lave praktiske øvelser og få konkret erfaring, som vil gøre dig til den uundværlige administrative medarbejder på projekter i den offentlige sektor.

Lige meget hvilken type projekter du arbejder med, så er der tre elementer, som går igen; økonomi, dokumentation og koordinering. Og på dette modul lærer du at vælge det rette værktøj til opgaven, så projektaktiviteterne kan forløbe så let som muligt. 

Afhængig af projektets fase, så er der forskellige værktøjer, som vil være aktuelle at inddrage, og du vil stifte bekendtskab med både kommunikation og konflikthåndtering, finansiering og projektøkonomi samt administrativ understøttelse af projektlederens opgaver og funktioner. På den måde har du hele tiden et helhedsorienteret blik på projektet, og du kan bidrage med din faglighed, når det er påkrævet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender de mest hyppige projektstyringsværktøjer i forhold til planlægning og afvikling af projektaktiviteter.
 • Få viden om projektorganisering og projektstyringsværktøjer i det offentlige.
 • Lær om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering.
 • Bliv i stand til at udforme kommunikationsplaner og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter.
 • Styrk dine evner i at indgå i et tværfagligt samarbejde om den administrative koordinering af projekter.
 • Lær at dokumentere og afrapportere projektets resultater og ressourceanvendelse i forhold til bevillinger og formål.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet for dig, der gerne vil blive mere professionel i din projektorganisering og lære de mest gængse projektstyringsværktøjer. Du har formentlig allerede erfaring med at lede projekter i det offentlige, men vil gerne udvide din teoretiske værktøjskasse samt praktiske kunnen.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Modulets formål er at give den studerende indsigt i projektorganisering og den administrative understøttelse af projekter. Den studerende bliver i stand til at varetage en effektiv koordinering af projekter og indgå i tværfagligt samarbejde omkring organisering og styring af projekter i den offentlige sektor.

Indhold
Modulet introducerer den studerende til projektorganisering og de klassiske projektstyringsværktøjer. Modulet fokuserer på den administrative understøttelse af projekter, herunder planlægning og styring af projektaktiviteter. Den studerende får indsigt i projektarbejdets faser, roller, kommunikation og konflikthåndtering, samt administrativ understøttelse af projektlederens opgaver og funktioner. Modulet behandler endvidere finansiering og projektøkonomi, krav til dokumentation af projekters ressourceforbrug samt afrapportering af resultater.

Læringsmål
Viden
Den studerende

 • har viden om projektorganisering og projektstyringsværktøjer i en offentlig kontekst
 • har viden om kommunikation, roller, samarbejde og konflikter i projektarbejde
 • har viden om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering

Færdigheder
Den studerende

 • kan anvende de væsentligste projektstyringsværktøjer i forhold til planlægning og afvikling af projektets aktiviteter
 • kan medvirke til at udforme projektets kommunikationsplan og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter

Kompetencer
Den studerende

 • kan indgå i et tværfagligt samarbejde med projektledere omkring den administrative koordinering af projekter
 • kan bidrage til en konstruktiv kommunikation med projektets interessenter og understøtte projektlederens administrative overblik
 • kan bidrage målrettet til dokumentation og afrapportering af projektets resultater og ressourceanvendelse i forhold til bevillinger og formål
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Modulet afsluttes med et skriftligt produkt på max 10 sider og efterfølgende en intern mundtlig prøve. Du har mulighed for at gå til prøven enten individuelt eller som gruppe.