Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

HR i den offentlige sektor

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Lær at løse komplekse personalepolitiske problemstillinger i det offentlige

 • Bliv introduceret for de vigtigste værktøjer, metoder og lovgivningen inden for HR i den offentlige sektor.
 • Lær at vælge relevante løsninger og få erfaring med virkningerne af personalepolitiske tiltag

Den offentlige sektor kræver en særlig tilgang og værktøjskasse inden for HR. Hvis du vil opdatere din viden på området eller styrke dit arbejde inden for HR i det offentlige, så er dette det rette modul.

På modulet vil du få kendskab til vigtige begreber, værktøjer og metoder, så du kan indgå som professionel HR-medarbejder. Du vil komme til at arbejde med HR-strategier og få en dybere forståelse for organiseringen af HR og de organisatoriske niveauer, det udføres på. Du vil lære at arbejde konkret med metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i den offentlige sektor.

Med din erfaring fra modulet vil du selvstændigt kunne opsøge viden og styrke din praksis inden for HR.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du anvender centrale metoder og redskaber inden for HR.
 • Personalepolitiske principper i den offentlige sektor og centrale personalepolitiske værktøjer og metoder, samt overenskomster og lovgivning af betydning for personalepolitikken.
 • Betydningen af forskellige organiseringer, roller og opgaver i en HR-afdeling.
 • Konkrete personalepolitiske instrumenter.
 • Hvordan du formidler personalepolitiske problemstillinger og løsninger til relevante samarbejdspartnere.
 • Hvordan du håndterer komplekse personalepolitiske problemstillinger i den offentlige sektor og indgår i tværfagligt samarbejde om personalepolitiske udfordringer.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere komplekse udfordringer inden for HR i det offentlige. Du har formentlig allerede noget erfaring, men vil gerne optimere din nuværende praksis med anerkendte metoder og tilgange og samtidig få indsigt i den nyeste lovgivning og best practice.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Modulets formål er at give den studerende indsigt i HR og personalepolitik i den offentlige sektor samt HR-arbejdets organisering, roller og opgaver. Den studerende får kendskab til begreber, værtøjer og metoder så de kan agere som professionelle HR-medarbejder i den offentlige sektor.

Indhold 
Den studerende får indsigt i arbejdet med HR-strategier og en forståelse for organiseringen af HR arbejdet. Endvidere vil den studerende opnå konkrete færdigheder til aktivt og bevidst at arbejde med metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i den offentlige sektor. 

Læringsmål 

Viden og forståelse 
Den studerende 

 • har viden om personalepolitiske principper i den offentlige sektor og centrale personalepolitiske værktøjer og metoder, samt overenskomster og lovgivning af betydning for personalepolitikken 
 • kan forstå betydningen af forskellige organiseringer, roller og opgaver i en HR afdeling og reflektere over praksis i HR arbejdet 

Færdigheder 
Den studerende 

 • kan anvende centrale metoder og redskaber inden for HR området 
 • kan vurdere virkningen af konkrete personalepolitiske instrumenter og begrunde og vælge relevante løsninger 
 • kan formidle personalepolitiske problemstillinger og løsninger til relevante samarbejdspartnere 

Kompetencer 
Den studerende 

 • kan håndtere komplekse personalepolitiske problemstillinger i den offentlige sektor 
 • kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om personalepolitiske udfordringer 
 • kan opsøge og vurdere ny viden og værktøjer på området.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.