Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Offentlig kommunikation

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Lær at tilrettelægge og gennemføre målrettet kommunikation i det offentlige

 • Lær både håndværket og teorien bag mundtlig, skriftlig og digital kommunikation.
 • Få praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af kommunikationsopgaver.

Vil du styrke dit kommunikationsfaglige arbejde, eller få kompetencerne til at løse nye spændende kommunikationsopgaver? På modulet i offentlig kommunikation lærer du at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor, og du får konkrete metoder, som du kan anvende i praksis.

Indledningsvis vil du på modulet blive introduceret til den strategiske forståelse af offentlig kommunikation og få indsigt i nyere kommunikationsteorier. Du vil komme til at arbejde konkret med mundtlig og skriftlig kommunikation samt webkommunikation – erfaring, som du kan anvende i fremtidige kommunikationsopgaver. Du vil derudover dykke ned i kommunikationsanalyse for at give dig kompetencer til faglig selvudvikling, når du har styr på det basale.

Du vil, igennem hele forløbet, få praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du tilrettelægger og gennemfører målrettede kommunikationsindsatser i offentlige organisationer.
 • Lær at producere kommunikativt indhold til digitale medier.
 • Bliv bevidst om muligheder og begrænsninger ved forskellige kommunikationskanaler og lær at skrive målrettet, præcist og letforståeligt til organisationens målgrupper.
 • Hvordan du afgrænser en kommunikationsopgave og fastsætter mål for indsatsen.
 • Få viden om centrale begreber, teorier og modeller for skriftlig og mundtlig kommunikation.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil arbejde mere målrettet med kommunikation- og kommunikationskanaler i det offentlige. Du har allerede erfaring fra det offentlige, men vil gerne lære håndværket og teorien bag klar, tydelig og effektiv kommunikation.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Modulets formål er at gøre den studerende i stand til at arbejde systematisk med kommunikationsfaglige opgaver i den offentlige sektor. Den studerende får indsigt i kommunikationsarbejdets tilrettelæggelse og bliver i stand til at varetage selvstændige opgaver og funktioner i forhold til offentlig kommunikation.

Indhold 
Den studerende introduceres til den strategiske betydning af den offentlige kommunikation og giver den studerende indsigt i moderne kommunikationsteorier. Modulet fokuserer på mundtlige og skriftlige kommunikative løsninger, som den studerende kan anvende til fremtidige kommunikationsopgaver. Den studerende arbejder med analyse af kommunikation, klart og læsevenligt sprog, mundtlig kommunikation, og webkommunikation. Den studerende får igennem forløbet praktiske værktøjer til planlægning, udformning og gennemførelse af interne og eksterne kommunikationsopgaver i egen organisation. 

Læringsmål 
Viden 
Den studerende 

 • har viden om kommunikationsteoriernes centrale begreber og modeller for skriftlig og mundtlig kommunikation 
 • har viden om internettets muligheder og forstår dets svagheder og styrker som medie 
 • har kendskab til organiseringen af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats 

Færdigheder
Den studerende 

 • kan afgrænse en konkret kommunikationsopgave og fastsætte mål for kommunikationsindsatsen 
 • kan afgrænse, prioritere og samarbejde med målgrupper i egen praksis 
 • kan vælge effektive kommunikationskanaler skrive målrettet, præcist og letforståeligt til organisationens målgrupper 

Kompetencer
Den studerende 

 • kan tilrettelægge og gennemføre målrettede kommunikationsindsatser i egen organisation 
 • kan producere indhold kommunikativt indhold til digitale medier 
 • kan indgå i et fagligt samarbejde og tage medansvar i kommunikationsprojekter
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.