Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Organisationspsykologi - udvikling og omstilling

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Find løsninger på komplekse organisatoriske udfordringer og lær at løse dem

 • Bliv introduceret til organisationsteori og organisationspsykolog som teoretisk og metodisk fagfelt.
 • Styrk dit arbejde med forandringsprocesser i din organisation.

Vil du arbejde mere indgående og fagligt med udvikling og omstilling i det offentlige og i din egen organisation? Modulet i organisationspsykologi er en oplagt indgang til det komplekse arbejde og giver dig samtidig en overordnet bedre forståelse af de grundlæggende processer i organisationer.

Når du starter på modulet, vil du blive præsenteret for både litteratur, metoder og teorier, som giver dig en øget viden og indsigt i de grundlæggende processer i en organisation. Målet er dog ikke bare at gøre dig klogere. Din viden skal også være praktisk anvendelig. Derfor vil du igennem cases og opgaver lære at analysere konkrete processer og komme med konstruktive vurderinger og løsningsforslag på problemer i din organisation.

Al forandring, udvikling og omstilling kræver selvfølgelig samarbejde. Derfor vil du på modulet også lære, hvordan du kan gribe samarbejdet an og indgå som en medkatalysator til positiv forandring og udvikling i organisationen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede situationer i organisationer og integrerer dem i fremadrettede forløb.
 • Lær at fungere som medkatalysator i forandringsprocesser i din organisation.
 • Få viden om relevant litteratur og anvendt teori og metode til at forstå organisationspsykologiens og organisationsteoriens fagområde.
 • Hvordan du anvender organisationspsykologien og organisationsteorien til at analysere udvalgte problemstillinger.
 • Lær at begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på baggrund af tematiserede analyser og formulere overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger til kollegaer og ledelse.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere komplekse udfordringer eller forandringsprocesser i det offentlige. Du vil både lære at analysere og forstå organisationer, men kan også komme med forslag til forbedre at gå forrest som forandringsagent i organisationen.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål og indhold
Formålet er at den studerende opnår en øget viden om og indsigt i de grundlæggende processer, i en organisation. Derudover er formålet at den studerende bliver i stand til med denne viden, at kunne analysere sammenhænge og fremkomme med relevante konstruktive vurderinger og løsningsforslag på opståede organisationspsykologiske problemer. 

Hovedtemaerne i faget introduceres via en indføring i et udvalg af moderne tilgange til det organisationspsykologiske og organisationsteoretiske felt. 

Mål for læringsudbyttet 

Viden
Den studerende 

 • skal have viden om relevant litteratur og anvendt teori og metode til forståelse af Organisationspsykologiens og organisationsteoriens fagområde 
 • kan reflektere over relevansen af organisationspsykologien i forhold til egen arbejdspraksis og balance mellem arbejdsliv og privatliv 
 • skal have viden om hvordan organisationspsykologien kan anvendes til at analysere en organisation på udvalgte temaer som eksempel, stress, kultur, forandring, udvikling og omstilling samt arbejdsmiljø 

Færdigheder
Den studerende 

 • kan anvende relevante indfaldsvinkler fra organisationspsykologien og organisationsteorien til at analysere udvalgte arbejdsmæssige problemstillinger 
 • kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på baggrund af tematiserede analyser 
 • kan formidle faglige problemstillinger og formulere overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger til kollegaer og ledelse 

Kompetencer
Den studerende 

 • kan på faglig relevant vis håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og integrere dem i fremadrettede forløb 
 • kan på fagligt relevant vis formulere hvordan den studerende som medarbejder, ville kunne fungere som medkatalysator i forandringsprocesser
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.