Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Personlighedspsykologi og mødet med borgeren

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Bliv bedre til at forstå borgere og dig selv i udfordrende eller konfliktfyldte møder

 • Skab forståelse og fremdrift i mødet med borgere.
 • Få ny forståelse for din egen arbejdssituation, og lær at indtænke borgeren på nye måder.

Ved du, hvordan du skal møde borgere? Borger i sorg eller bare en borger, som har brug for råd og vejledning? Med dette modul får du konkrete metoder og tilgange til at møde borgere i nogle af de krævende situationer, som du kommer til at støde på i dit arbejde.

På modulet er personligheden og den personlige relation og situation i fokus. Du vil få belyst en række personlighedsteorier, som du vil kunne anvende i konkrete situationer til både samarbejde og konfliktløsning. Stress, sorg og krise er alle temaer, som du vil støde på i mødet med borgere. Med dette modul kan du bedre hjælpe borgere videre.

Du lærer teorier og metoder, der sætter dig i stand til også selv at komme mindre påvirket igennem hårde konfrontationer eller møder med borgerne. Efter modulet vil du være mere kompetent i din egen selvforståelse og kan se mere helhedsorienteret på sammenhængen mellem trivsel i dit arbejds- og privatliv.

Dit pensum involverer teorier om kognitiv psykologi, sorg og krise og assertion. Du vil løbende få mulighed for at bruge tid på at analysere og - om muligt - afhjælpe konkrete aktuelle problemstillinger fra dit arbejdsliv.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede situationer med borgere og medarbejdere.
 • Bliv i stand til at mærke, når din egen stresstærskel er nået, og foretag relevante ændringer til imødegåelse af de omstændigheder, der medfører stress.
 • Med personlighedspsykologisk teori og metode skaber du en ny forståelse af dine egne arbejdsfunktioner, arbejdsidentitet og hvordan du indtænker borgeren som en central aktør.
 • Færdigheder til at begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for ændring af en uhensigtsmæssig kommunikation såvel internt med kollegaer som eksternt med borgere.
 • Hvordan personligheden - på en række udvalgte områder som kommunikation, samarbejde, konfliktløsning, stresshåndtering og krisehåndtering - indvirker på alle arbejdsfunktionerne.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil dykke dybere ned i personlighedspsykologien og forstå, hvorfor og hvordan du og andre reagerer, som I gør. Med dette modul får du ikke bare en bedre forståelse for borgere og kolleger, men lærer også dig selv bedre at kende. Du vil vide, hvilke tegn du skal kigge efter, når konflikter eller udfordringer opstår.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål og indhold

Formålet er at styrke de studerendes forudsætninger for at kunne tilrettelægge og gennemføre en effektiv og serviceminded tilgang til deres arbejdsfunktioner herunder håndteringen af kontakten med borgeren. Arbejdsmæssige såvel som personlige kompetencer vil være i fokus i optimering af den studerendes nuværende arbejdssituation. Evnen til at forstå og løse krævende opgaver trænes ved gennemgang samt brug af metoder til en mere hensigtsmæssig kommunikations-, samarbejds- og konfliktløsningsstrategi. Professionel og personlig udvikling er et overordnet mål, hvor de studerende bliver mere kompetente i deres egen selvforståelse med et helhedssyn på sammenhængen mellem trivsel i arbejds- og privatliv.

Personligheden på arbejde i organisationen er i centrum. Med udgangspunkt i personlighedsteorier vil grundlæggende processer blive belyst og sat i relation til den enkeltes arbejdssituation herunder den krævende borgerkontakt. Der vil løbende blive arbejdet med temaer som kognitiv psykologi, sorg og krise, assertion, som evnen til at blive bedre til at udtrykke sig med udgangspunkt i egne følelser og behov samt stress og indsigt i egne stressreaktioner og måder at håndtere disse mere hensigtsmæssigt på. Sidst men ikke mindst hvordan sorg- og krisereaktioner støttes og gennemleves mest hensigtsmæssigt. Der vil løbende blive brugt tid på at analysere og om muligt afhjælpe konkrete aktuelle problemstillinger fra de studerendes arbejdsliv.

Mål for læringsudbyttet

Viden og forståelse 
Den studerende 

 • skal have viden om relevant litteratur og anvendt teori og metode indenfor personlighedspsykologiske tilgange til forståelse af egen arbejdsfunktioner, arbejdsidentitet og indtænkning af borgeren som en central aktør 
 • kan reflektere over relevansen af den anvendte teori og metode som danner grundlag for tilgangen til forståelsen af hvordan personligheden på en række udvalgte områder, som kommunikation, samarbejde, konfliktløsning, stresshåndtering og krisehåndtering indvirker på alle arbejdsfunktionerne 

Færdigheder 
Den studerende 

 • kan anvende relevante metoder og redskaber til at forstå sammenhængen mellem personlighedspsykologiske aspekter, samt udførelse og tilrettelæggelse af eget arbejde 
 • kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for ændring af en uhensigtsmæssig kommunikation såvel internt med kollegaer som eksternt med borgere 
 • kan formidle faglige problemstillinger og formulere relevante teorifunderede overvejelser om løsninger på de valgte problemstillinger 

Kompetencer 
Den studerende 

 • kan på faglig relevant vis håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med borgere og medarbejdere
 • kan med udgangspunkt i egen arbejdspraksis integrere nye udfordringer i fremadrettede planlagte forløb 
 • kan erkende når egen stresstærskel er nået og foretage relevante ændringer til imødegåelse af de omstændigheder der medfører stress
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.