Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Samskabelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Lær hvordan du indgår i en nøglerolle i samspillet mellem kommune, borgere og andre aktører

 • Bliv en aktiv medspiller i løsningen af velfærdsopgaver
 • Lær hvordan du faciliterer tværfaglighed, socialt entreprenørskab og samskabelse

Bliv en aktiv medspiller i samskabelsesprocesser på velfærdsområdet. Med dette modul får du forståelsen og redskaberne til at facilitere, navigere og styre komplekse samskabelsesprocesser. 

Du vil lære om frivillighed, deltagelse og social kapital og kan med denne teoretiske og praktiske viden identificere forskellige aktørers muligheder i samskabende processer. Med den indsigt lærer du at facilitere tværfaglighed, socialt entreprenørskab og samskabelse i dit arbejde eller i din organisation.

Du lærer derudover om velfærdsstatens udvikling og de aktuelle styringsforståelser, som spiller ind på samspillet mellem kommuner, borgere og andre aktører. Dette giver dig en bedre forståelse for din egen rolle, men også for andres.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • De forskellige ressourceforståelser og roller, der kan fremme eller modarbejde samskabelse.
 • Hvordan kultur, relationer og kommunikation samvirker i forhold til at iscenesætte, navigere og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du tror på, at inddragelse og samskabelse skaber bedre løsninger på velfærdsområdet og vil have øget indsigt og kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser. Det vil du lære på dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden 
Den studerende skal 

 • have grundlæggende kendskab de samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for samskabelse, herunder styringsparadigmer, governance og netværk 
 • have viden om og forståelse for frivillighed deltagelse og social kapital og dermed forskellige aktørers muligheder i samskabende processer

Færdigheder 
Den studerende skal

 • være i stand til at identificere forskellige interessentperspektiver, kulturelementer, værdier og professionsforståelser med henblik på at definere og identificere ”et fælles tredje” i et komplekst system 
 • kunne analysere og vurdere anvendeligheden af relevante perspektiver og metoder ud fra et ressourcefokus og være i stand til at designe processer, der muliggør samskabelse 

Kompetencer 
Den studerende skal

 • kunne designe, igangsætte og gennemføre inddragende og samskabende processer inden for eget arbejdsfelt 
 • kunne inddrage interessenter og borgere i samskabelse af løsninger inden for eget arbejdsfelt ud fra en ressourcebaseret tilgang 
 • kunne opsøge og omsætte viden og færdigheder inden for samskabelse i praksis inden for velfærdsorganisationens særlige juridiske og økonomiske rammer