Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Servicedesign

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Vær med til at skabe nye serviceløsninger i det offentlige

 • Bliv introduceret til servicedesign som begreb og som en måde at anskue udvikling af service.
 • Lær at arbejde systematisk og tværfagligt med at udvikle services på grundlag af kvalificerede serviceforståelser og designmetoder.

Har du en faglig interesse i servicedesign, men mangler du de konkrete forståelser og metoder til at inddrage det i din daglige praksis? Efter afslutning af modulet i servicedesign vil du kunne gennemskue komplekse serviceproblematikker og medvirke til udformning af nye løsninger.

Som introduktion på modulet vil du stifte bekendtskab med servicebegrebet og servicedesign samt servicebegrebets udvikling over tid. Den viden vil du kunne anvende til at arbejde analytisk med servicebegrebet i relation til din organisations fortællinger, kultur, roller og praksis i forbindelse med kerneopgaven. Heri vil du også udvikle en forståelse for forskellige serviceniveauer og kunne se, hvordan de indgår i planlægning og tilrettelæggelse af konkrete arbejdsgange.

Ved modulets afslutning har du en serviceforståelse, hvor du - med konkrete redskaber - kan indgå i dialog om serviceforventninger og serviceniveau med både kolleger, partnere eller brugere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede problematikker i nuværende servicepraksis.
 • Hvordan du medvirker til udformning af løsninger og deres implementering.
 • Teorier og metoder om servicedesign og servicebegrebet.
 • Færdigheder til at analysere og vurdere egen servicekommunikation samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse.
 • Hvordan du selvstændigt og professionelt indgår i tværfagligt samarbejde med kollegaer og ledere omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og servicekultur.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med udvikling af service i det offentlige. Du vil gerne tilføre dit arbejde en professionalisme med anerkendte metoder og tilgange og samtidig få indsigt i den forskningsbaserede viden om service og servicedesign.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Modulets formål er at give den studerende indsigt i servicedesign og servicebegrebets anvendelse i den moderne offentlige organisation. Den studerende bliver i stand til at arbejde systematisk og tværfagligt med at udvikle egen opgavevaretagelse på grundlag af kvalificerede serviceforståelser. 

Indhold 
Modulet introducerer den studerende til servicebegrebet og servicedesign, samt servicebegrebets udvikling. Modulet fokuserer analytisk på servicebegrebet i relation til organisationsfortællinger, kultur, roller og praksis i forbindelse med kerneopgaven. Den studerende arbejder med analyse og vurdering af lokale serviceniveauer og hvordan de indgår i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsgange og arbejdsprocesser. Den studerende udvikler egen serviceforståelse og redskaber til at indgå i dialog om serviceforventninger, afstemning af opgavevaretagelse og serviceniveau. 

Læringsmål

Viden og forståelse 
Den studerende 

 • har udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode om servicedesign og servicebegrebet, samt deres betydning og funktion i den offentlige organisation 
 • har forståelse for hvordan servicebegrebet anvendes i professionens praksis og kan reflektere over sammenhængene mellem borgernes behov og rettigheder og den offentlige organisations ressourcer 

Færdigheder
Den studerende 

 • kan anvende metoder og redskaber til at udvikle og forbedre den offentlige organisations service 
 • kan teoretisk analysere og vurdere egen servicekommunikation, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse 
 • kan tage initiativ til dialoger om lokale og praksisnære serviceniveauer og formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere 

Kompetencer
Den studerende 

 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i nuværende servicepraksis og medvirke til udformning af løsninger, samt deres implementering 
 • kan selvstændigt og professionelt indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer og ledere omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og servicekultur 
 • kan professionelt udvikle egen serviceforståelse og egen servicepraksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.