Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i socialpædagogik

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at gennemføre socialpædagogiske indsatser  

 • Udvikl en praksisnær socialpædagogisk indsats ud fra teorier koblet med observationer.
 • Lær at begrunde, iværksætte og evaluere den socialpædagogiske indsats. 

Hvis du arbejder eller gerne vil arbejde i specialpædagogiske tilbud, er det nødvendigt, at du kan arbejde med socialpædagogiske indsatser, som er fagligt velfunderede. Det vil sige, at du ikke alene skal kende til socialpædagogiske teorier, men også kunne bruge dem til at observere, vurdere og handle i forhold til centrale problemstillinger og dilemmaer i arbejdet. Du skal inddrage brugernes ønsker og behov samt vise, at du kan arbejde i et tværfagligt samarbejde med andre. 

Afgangsprojektet er kronen på værket i akademiuddannelsen i socialpædagogik. Gennem projektet viser du, at du kan inddrage relevante teorier, tage afsæt i brugernes udgangspunkt og i samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere skabe den bedst mulige socialpædagogiske indsats for den enkelte.  

Det vil du kunne bruge direkte i arbejdet med brugere i et socialpædagogisk tilbud.  

Dette lærer du på modulet:

 • Hvordan dit eget menneskesyn, ydre faktorer og en given kontekst har betydning for, hvordan du agerer som professionel. 
 • At arbejde udviklingsorienteret ud fra faglige analyser og begrundede observationer. 
 • At inddrage brugernes ønsker og behov i den daglige praksis. 
 • At deltage fagligt og professionelt i tværfagligt samarbejde. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde i eller allerede arbejder i et socialpædagogisk tilbud eller med socialpædagogiske problemstillinger.   

Adgangskrav

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Viden 

Den studerende skal demonstrere indsigt i:

 • Centrale teorier med relevans for den socialpædagogiske praksis. 
 • Hvordan eget menneskesyn, ydre faktorer og en given kontekst har betydning for den professionelle udøvelse af den socialpædagogiske praksis inden for et udvalgt område. 
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre. 

Færdigheder  

Den studerende kan: 

 • Begrunde, iværksætte og evaluere en praksisnær socialpædagogisk indsats. 
 • Observere, vurdere og handle i forhold til centrale problemstillinger og dilemmaer inden for en socialpædagogisk praksis på et etisk grundlag. 
 • Formidle og deltage i formidling af den begrundede indsats til brugere, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. 

Kompetencer  

Den studerende kan: 

 • Arbejde udviklingsorienteret ud fra faglige analyser og begrundede observationer. 
 • På reflekteret vis inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis. 
 • Deltage fagligt og professionelt i tværfagligt samarbejde. 

Udarbejdelse af afgangsprojekt 

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. 

Emnet skal knytte sig til uddannelsen som helhed og dermed inddrage centrale teorier og metoder, 

som den studerende har arbejdet med i tidligere moduler. 

Information om vejledertimer 

Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet. Timetal fastsættes af uddannelsesinstitutionen.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Afgangsprojektet bedømmes på baggrund af en mundtlig prøve kombineret med en stor skriftlig opgave. Prøven bliver bedømt eksternt efter 7-trinsskalaen.