Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Bio-psyko-social tilgang med blik for barnets almene og særlige behov

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Socialpædagogik

Tilmeld

Styrk din faglighed i arbejdet med småbørn, som har fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder

 • Udvikl en professionel praksis, som har fokus på udviklingen hos det lille barn 
 • Forstå betydningen af fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse for småbørn og familien

Når du arbejder med småbørn med en funktionsnedsættelse, så kræver det både erfaring og en skarp udviklet faglighed. Det sidste får du mulighed for at skærpe endnu mere på dette modul, hvor du lærer at arbejde bio-psyko-socialt i forhold til det lille barns almene og særlige behov, samt med inddragelse af familien i dit socialpædagogiske arbejde.

Modulet vil tage udgangspunkt i din allerede eksisterende erfaring, og koble det med ny viden og teori om forebyggelse og sundhedsfremme hos børn i 0-3-års alderen. Målet er at kvalificere dit arbejde, om det så er det socialpædagogiske arbejde med barnet eller dokumentationen af samarbejdet med familien. Efter dette modul vil du kunne agere både kompetent og professionelt alene eller i samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere.

I takt med at du lærer nyt på modulet, vil du også få lejlighed til at reflektere over din egen faglighed, og den retning, som du gerne vil udvikle den i. Du vil udvikle en mere professionel, reflekteret og udviklingsorienteret praksis, som også vil styrke dine muligheder for videre uddannelse eller specialisering.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær socialpædagogisk teori og metode i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i kvalificeringen af arbejdet med det 0–3-årige barn.
 • Forstå betydningen af fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse for småbørn og familien.
 • Hvordan du anvender teori og metode relateret til den bio–psyko–sociale tilgang.
 • Reflekter over din eller kollegers praksis i forhold til barnets behov og forudsætninger.
 • Hvordan du laver professionel dokumentation i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelse i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Du har formentlig allerede erfaring med socialpædagogisk arbejde med børn og deres familier, men vil gerne have flere værktøjer og tilgange til dit arbejde med de helt små børn i alderen 0-3 år. Det vil du få på dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetence til at:

 • Kunne handle professionelt og udviklingsorienteret i egen praksis
 • Have indsigt i teorier og metoder, der kan medvirke til kvalificering af arbejdet med 0 – 3-årige
 • Forholde sig til egen praksis med udgangspunkt i barnets behov og forudsætninger

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden:

 • Have indsigt i og forstå effekten af tidlig indsats
 • Have viden om betydningen af fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse for småbørn
 • Have viden om teori og metode relateret til bio-psyko-social tilgang

Færdigheder:

 • Kunne anvende evidensbaseret socialpædagogisk teori og metode i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i kvalificeringen af arbejdet med det 0-3-årige barn og familier i udsatte positioner
 • Kunne identificere, vurdere, inddrage og anvende viden omhandlende bio- psyko- sociale tilgange adækvat
 • Kunne anvende professionelle dokumentationsmetoder i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.