Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Inklusion og eksklusion

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Socialpædagogik

Tilmeld

Lær at inddrage borgeren i den pædagogiske indsats 

 • Lær at planlægge og iværksætte inkluderende indsatser i samarbejde med borgeren, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Få indsigt i forskellige menneskesyn og handicapforståelser, som påvirker mulighederne for inklusion.

Vil du gerne give udsatte og handicappede børn, unge og voksne de bedste forudsætninger for at indgå i den hverdag og praksis, som omgiver dem? På dette modul lærer du at understøtte borgerens deltagelsesmuligheder, uagtet den enkeltes udfordringer er af social, interkulturel eller institutionel karakter.

Først og fremmest lærer du at identificere og vurdere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis. Det forudsætter en faglig og teoretisk forståelse af normalitet, afvigelse, marginalisering og borgerinddragelse, som du erhverver på modulet. Med aktuel nyeste viden om teori og metode vil du effektivt kunne indgå i inkluderende og ekskluderende processer.

Formålet med inklusion er at give borgeren de bedste deltagelsesmuligheder. Men det er ikke bare borgerens ressourcer, som kan stå i vejen for inklusion. Også civilsamfund og institutioner sætter rammer, som kan være svære for borgere at navigere i. 

Du kan, med viden fra modulet i inklusion og eksklusion, identificere ressourcer og problemstillinger relateret til individet, den institutionelle praksis og i samfundet. En viden der giver dig øget mulighed for at planlægge den inkluderende indsats i samarbejde med borger, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du analyserer og identificerer barrierer og ressourcer i forhold til at inkludere borgere i hverdag og praksis.
 • Lærer at understøtte borgerens deltagelsesmuligheder både interkulturelt, institutionelt og i civilsamfundet. 
 • Får viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer i praksis, så du kan vurdere og formidle processerne til borgere, kolleger og samarbejdspartnere. 
 • Får indsigt i centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse, marginalisering og borgerinddragelse. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du vil gerne give udsatte børn, unge eller voksne med misbrug, psykiske, sociale og-eller fysiske problemstillinger bedre mulighed for at blive inkluderet. På dette modul vil du lære, hvordan du kan arbejde med inklusion relateret til børn, unge, voksne i udsatte positioner.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • Kunne planlægge og iværksætte inkluderende indsatser i samarbejde med borgeren, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Kunne understøtte borgerens deltagelsesmuligheder både interkulturelt, institutionelt og i civilsamfundet.
 • Kunne identificere ressourcer og problemstillinger i den institutionelle praksis med henblik på planlægning af en inkluderende indsats i samarbejde med borger, kolleger og andre samarbejdspartnere.

For at opnå disse kompetencer skal den studerende
 
Viden

 • Have viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse, marginalisering og borgerinddragelse.
 • Have viden om sammenhænge mellem inklusion og eksklusion på samfunds-, institutionelt- og individ-niveau.
 • Have forståelse for interkulturalitet, medborgerskab og betydning på samfunds- institutionelt- og individniveau.

Færdigheder

 • Kunne identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis. 
 • Kunne vurdere og anvende viden om inklusions- og eksklusionsmekanismer i praksis.  
 • Kunne indgå i evaluering og formidling af inkluderende og ekskluderende processer.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.