Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0–3-årige

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Socialpædagogik

Tilmeld

Bliv i stand til at skabe læring og udvikling hos småbørn, som enten er udsatte eller har udviklingsmæssige vanskeligheder

 • Lær at identificere mistrivsel hos 0-3-årige og iværksætte relevante indsatser
 • Bliv i stand til at udføre socialpædagogisk funderet intervention og udvikle hensigtsmæssige socialpædagogiske miljøer

Vil du blive bedre i stand til at spotte mistrivsel hos småbørn og at skabe de rette rammer for trivsel efterfølgende? Med dette modul lærer du at skabe fokus på læring og udvikling hos de helt små børn fra 0-3 år, og du vil samtidig kunne inddrage hele familien eller partnere i at skabe et godt miljø, som vil understøtte den gode udvikling.

Når det gælder mistrivsel hos børn, så er en tidlig indsats altafgørende. På dette modul lærer du både at identificere mistrivsel eller problematikker og intervenere samt at skabe fundamentet for et godt og inddragende samarbejde med forældrene efterfølgende. Det lærer du med udgangspunkt i din egen erfaring og den nyeste lærings- og udviklingsteori og metode. Din dokumentation er afgørende for den efterfølgende indsats, og derfor vil du på modulet arbejde konkret med både observation, analyse og dokumentation, som du skal udføre, når du skal lede eller assistere i en socialpædagogisk indsats for et barn i alderen 0-3 år.

Når du som socialpædagog ser på barnets ressourcer og miljø, så giver det ofte mening at inddrage tværfaglig ekspertise, for at få et mere holistisk perspektiv på familiens udfordringer eller problematikker. Dette modul vil også klæde dig på til at indgå som fagprofessionel i det samarbejde, så du kan agere kompetent og tydeligt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du identificerer mistrivsel hos 0-3-årige og iværksætter de rette socialpædagogiske indsatser.
 • Lær at skabe og udvikle socialpædagogiske miljøer, som opfordrer til læring og udvikling.
 • Hvordan du kan facilitere samskabelse med forældre i udsatte positioner og tværprofessionelle samarbejdspartnere.
 • Lær at anvende observation, analyse og dokumentation af barnet og dets omgivelser i arbejdet med identificering af fysiske, psykiske, mentale og sociale forudsætninger.
 • Hvordan du kan deltage både professionelt og kommunikerende i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Modulet er et valgfrit modul på Akademiuddannelse i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Hvis du gerne vil hjælpe børn i mistrivsel og assistere udsatte familier med at skabe de bedste lærings- og udviklingsmiljøer for deres børn, så er dette det rette modul. Her får du koblet din praktiske erfaring med den nyeste forskningsbaserede og praktiske viden inden for socialpædagogikken.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetence til at:

 • Kunne identificere mistrivsel hos 0-3-årige og iværksætte relevante socialpædagogiske indsatser
 • Kunne identificere og udvikle hensigtsmæssige socialpædagogiske miljøer
 • Kunne udøve en monoprofessionel socialpædagogisk funderet intervention såvel som et tværprofessionelt baseret samarbejde

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden

 • Om et socialpædagogisk ressourcefokus i arbejdet med det enkelte barn og dets familie
 • Om det enkelte barns forudsætninger og mulighed for læring og udvikling i et socialt inkluderende børnemiljø
 • Indsigt i teorier og metoder relateret til samskabelse med forældre i udsatte positioner og tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Færdigheder

 • Systematisk kunne anvende lærings- og udviklingsorienteret teori og metode til imødekommelse af identificeret mistrivsel
 • Systematisk kunne anvende observation, analyse og dokumentation af barnet og dets omgivelser i arbejdet med identificering af fysiske, psykiske, mentale og sociale forudsætninger
 • Kunne tilrettelægge samskabende og inddragende processer i samarbejdet med forældre i udsatte positioner
 • Kunne deltage professionelt og formidlende i et tværprofessionelt samarbejde.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.