Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Lovgivning og organisation

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Få styr på de love og konventioner, som sætter rammerne for det socialpædagogiske arbejde  

 • Få indsigt og viden, så du kan agere ud fra lovgivning og konventioner. 
 • Bliv skarp på borgerens retsstilling og sikkerhed.  

Når du arbejder med socialpædagogik, sætter lovgivning og konventioner rammerne for dit daglige arbejde. Derfor skal du ikke alene have indsigt i love og konventioner som for eksempel handicapkonventionen, børnekonventionen og menneskerettighedskonventionen. Du skal også kunne anvende din viden til at analysere og dokumentere de pædagogiske udfordringer, du oplever i dagligdagen.  

På modulet Lovgivning og organisation får du den indsigt og kendskab til love og konventioner, som du har brug for. Desuden vil du komme til at arbejde med etik og magt i den socialpædagogiske praksis. Og du vil få fokus på borgerens retsstilling og sikkerhed.   

Det vil give dig en sikkerhed, når du til daglig arbejder med mennesker med socialpædagogiske behov. Du vil kunne dokumentere, begrunde og evaluere specialpædagogiske tiltag i forhold til lovgivningen. Og du kan anvende din viden, når du skal samarbejde med andre faggrupper. 

Det lærer du på modulet:

 • Institutioners organisering og tilknytning til samfundet samt intern organisering.  
 • At læse og forstå konventioner og den lovgivning, der styrer det socialpædagogiske arbejde og forvaltningen heraf.  
 • At kunne handle passende i spændingsfeltet mellem socialpædagogiske dilemmaer og borgerens retssikkerhed. 
 • Et grundlag for at indgå i tværfagligt arbejde og kommunikere på tværs af faggrupper.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelse i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som arbejder med udsatte børn, unge eller voksne med misbrug, psykiske, sociale eller fysiske problemer - eller ønsker at komme til det. Du kan have en pædagogisk uddannelse eller en anden faguddannelse som for eksempel håndværker eller social- og sundhedshjælper.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

Den studerende skal have viden om 

 • konventioner og den lovgivning, der styrer det socialpædagogiske arbejde. 
 • borgerens retsstilling og samfundets myndighedsudøvelse. 
 • medborgerskab og socialpolitiske strømninger. 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 • at kunne agere i forhold til lovbaserede handlemuligheder i det socialpædagogiske arbejde og forstå dets begrænsninger og muligheder. 
 • at kunne forholde sig refleksivt til etik og magt i den socialpædagogiske praksis. 
 • at kunne handle passende i spændingsfeltet mellem socialpædagogiske dilemmaer og borgerens retssikkerhed. 
 • at kunne forstå og indgå i det tværfaglige samarbejdes dynamik. 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til 

 • at kunne dokumentere, begrunde og evaluere i henhold til gældende lovgivning. 
 • at kunne indgå i og kommunikere på tværs af faggrupper i tværfagligt samarbejde. 
 • at kunne læse og anvende relevant lovgivning med henblik på at kunne analysere og dokumentere aktuelle socialpædagogiske udfordringer. 

Indhold 

I modulet arbejdes der med institutioners organisering og tilknytning til samfundet. Den studerende skal have viden om intern organisering. Yderligere skal den studerende have viden om den lovgivning, der styrer det socialpædagogiske arbejde og forvaltningen heraf. Herunder viden om handicapkonvention, børnekonvention og menneskerettighedskonvention. Modulet retter endvidere fokus mod borgerens retsstilling og sikkerhed, og der arbejdes med etik og magt i den socialpædagogiske praksis. Den studerende skal opnå kompetencer i at indgå i tværfagligt samarbejde samt kunne læse og anvende relevant lovgivning med henblik på at kunne analysere og dokumentere aktuelle socialpædagogiske udfordringer.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.